Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

109. kapitola

Žaloba na ukrutných nepriateľov

1 Pre hudobný prednes. Dávidov. Žalm. Ó Bože mojej chvály, neodmlčuj sa!
2 Lebo sa otvorili na mňa ústa bezbožné a podvodné, jazykom lživým hovorili so mnou. 3 Nenávistnými slovami ma obkľúčili a bez príčiny broja proti mne. 4 Za moju lásku sú mi nepriateľmi, a ja sa modlím. 5 Za dobré sa mi odplácajú zlým, za moju lásku nenávisťou. 6 Ustanov nad ním bezbožníka, nech mu žalobca stojí po pravici. 7 Nech ako vinník vyjde zo súdu, nech je hriechom aj jeho modlitba. 8 Jeho dní nech je čím menej a nech iný prevezme jeho úrad. 9 Nech osirejú jeho synovia, manželka nech mu ovdovie. 10 Jeho synovia nech sa túlajú a žobrú, zahnaní od svojich rumovísk. 11 Nech mu veriteľ zaberie všetko, čo má, nech mu cudzí ulúpia jeho imanie. 12 Nech mu nikto nezachová priazeň, ani zmilovanie jeho sirotám. 13 Buď vyplienené jeho potomstvo, ich meno vytreté už v druhom kolene. 14 Buď vina jeho otcov v pamäti u Hospodina, hriech jeho matky nech nie je zotretý; 15 nech sú stále pred Hospodinom, ich pamiatku nech vyhladí aj zo zeme, 16 pretože nepamätal na dôkaz lásky, prenasledoval úbožiaka a chudobného, aby usmrtil skrúšeného srdcom. 17 Miloval kliatbu, nech príde naňho; záľubu nemal v požehnaní - nech sa vzdiali od neho. 18 Kliatbu si obliekal sťa oblek, nech vnikne do neho sťa voda, do jeho kostí ako olej; 19 nech mu je oblekom, ktorým sa halí, a pásom, ktorým sa vždy opasuje. 20 To nech je odplata od Hospodina mojim žalobníkom, tým, čo zle vravia proti mne. 21 Ale Ty, Hospodine, Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť! 22 Lebo som úbohý a chudobný a srdce vo mne ranené. 23 Zachodím ako tieň, keď nakláňa sa, preháňaný som ako kobylky. 24 Kolená sa mi podlamujú od pôstu a telo bez oleja mi schudlo. 25 Ja som im na posmech; vidia ma, potriasajú hlavou. 26 Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti; 27 nech sa dozvedia, že to Tvoja ruka, že si to Ty urobil, Hospodine. 28 Oni nech preklínajú - Ty však požehnávaj! Ak povstanú, nech sa zahanbia, a služobník Tvoj nech sa raduje. 29 Nech si moji žalobníci oblečú potupu, do svojej hanby nech sa halia ako do plášťa. 30 Ústami svojimi Hospodinovi budem veľmi ďakovať, uprostred mnohých chváliť Ho. 31 Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk