Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

109. kapitola

Žaloba na ukrutných nepriateľov

1 Pre hudobný prednes. Dávidov. Žalm. Ó Bože mojej chvály, neodmlčuj sa!
2 Lebo sa otvorili na mňa ústa bezbožné a podvodné, jazykom lživým hovorili so mnou. 3 Nenávistnými slovami ma obkľúčili a bez príčiny broja proti mne. 4 Za moju lásku sú mi nepriateľmi, a ja sa modlím. 5 Za dobré sa mi odplácajú zlým, za moju lásku nenávisťou. 6 Ustanov nad ním bezbožníka, nech mu žalobca stojí po pravici. 7 Nech ako vinník vyjde zo súdu, nech je hriechom aj jeho modlitba. 8 Jeho dní nech je čím menej a nech iný prevezme jeho úrad. 9 Nech osirejú jeho synovia, manželka nech mu ovdovie. 10 Jeho synovia nech sa túlajú a žobrú, zahnaní od svojich rumovísk. 11 Nech mu veriteľ zaberie všetko, čo má, nech mu cudzí ulúpia jeho imanie. 12 Nech mu nikto nezachová priazeň, ani zmilovanie jeho sirotám. 13 Buď vyplienené jeho potomstvo, ich meno vytreté už v druhom kolene. 14 Buď vina jeho otcov v pamäti u Hospodina, hriech jeho matky nech nie je zotretý; 15 nech sú stále pred Hospodinom, ich pamiatku nech vyhladí aj zo zeme, 16 pretože nepamätal na dôkaz lásky, prenasledoval úbožiaka a chudobného, aby usmrtil skrúšeného srdcom. 17 Miloval kliatbu, nech príde naňho; záľubu nemal v požehnaní - nech sa vzdiali od neho. 18 Kliatbu si obliekal sťa oblek, nech vnikne do neho sťa voda, do jeho kostí ako olej; 19 nech mu je oblekom, ktorým sa halí, a pásom, ktorým sa vždy opasuje. 20 To nech je odplata od Hospodina mojim žalobníkom, tým, čo zle vravia proti mne. 21 Ale Ty, Hospodine, Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť! 22 Lebo som úbohý a chudobný a srdce vo mne ranené. 23 Zachodím ako tieň, keď nakláňa sa, preháňaný som ako kobylky. 24 Kolená sa mi podlamujú od pôstu a telo bez oleja mi schudlo. 25 Ja som im na posmech; vidia ma, potriasajú hlavou. 26 Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti; 27 nech sa dozvedia, že to Tvoja ruka, že si to Ty urobil, Hospodine. 28 Oni nech preklínajú - Ty však požehnávaj! Ak povstanú, nech sa zahanbia, a služobník Tvoj nech sa raduje. 29 Nech si moji žalobníci oblečú potupu, do svojej hanby nech sa halia ako do plášťa. 30 Ústami svojimi Hospodinovi budem veľmi ďakovať, uprostred mnohých chváliť Ho. 31 Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.