Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Dôvera spravodlivých v Boha

1 K Hospodinovi sa utiekam. Ako mi môžete povedať: Uleť na váš vrch ako vtáča!
2 Lebo, hľa, bezbožní napínajú luk, na tetivu si kladú šíp, by potme vystrelili na úprimných srdcom. 3 Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý? 4 Hospodin je vo svojom svätom paláci, Hospodin na nebesiach má svoj trón. Jeho oči hľadia, Jeho pohľad skúma ľudských synov. 5 Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného, ale Jeho duša nenávidí milovníka násilia. 6 Dážď žeravého uhlia, síry spustí na bezbožníkov; a v ich kalichu bude im údelom pálčivý vietor. 7 Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky; úprimní uvidia Jeho tvár.