Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

102. kapitola

Pokánie a nádej na obnovenie Siona

1 Modlitba biedneho, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2 Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! 3 V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! 4 Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. 5 Srdce mám zronené a uschlo ako tráva; ba i chlieb svoj zabúdam už jesť. 6 Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. 7 Podobám sa pelikánovi na púšti; som ako sova na zrúcaninách. 8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň; zlorečia mi tí, ktorí zúria proti mne. 10 Lebo popol jem ako chlieb, svoj nápoj miešam so slzami 11 pre Tvoj hnev, pre Tvoju prchkosť; lebo si ma zodvihol a odvrhol. 12 Moje dni sú ako nachýlený tieň a ja schnem ako bylina. 13 Ale Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom; lebo tu je čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa, 15 lebo si Tvoji služobníci obľúbili jeho kamene a ľúto im je jeho trosiek. 16 Pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci králi zeme Tvojej slávy. 17 Lebo Hospodin vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18 K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude Hospodina. 20 Pretože zhliadol zo svojej svätej výsosti, Hospodin pozrel z nebies na zem, 21 aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti, 22 aby zvestovali na Sione meno Hospodina a Jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď zhromaždia sa národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. 24 Cestou mi podlomil silu, ukrátil moje dni. 25 Riekol som: V polovici mojich dní ma neber, Bože môj! Z rodu na rod trvajú Tvoje roky. 26 Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. 27 Ony sa pominú, Ty zostávaš; všetko sa rozpadne ako odev; vymeníš ich ako rúcho - zmenia sa. 28 Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. 29 Synovia Tvojich služobníkov budú mať svoj domov a ich potomstvo bude pevné pred Tebou.