Predchádzajúca kapitola

101. kapitola

Základy dobrej vlády

1 Žalm Dávidov. O milosti a práve budem spievať; Teba chcem ospevovať, Hospodine.
2 Rozumne si chcem počínať na ceste bez úhony; kedy prídeš ku mne? Vo svojom dome chcem chodiť v nevinnosti srdca. 3 Neupriem svoj zrak na vec ničomnú; nenávidím počínanie odpadlíkov, na mňa sa to neprilepí. 4 Nech sa vzdiali odo mňa prevrátené srdce; ani vedieť nechcem o zlom. 5 Kto ohovára tajne blížneho, toho zničím; neznesiem pyšné oči, srdce naduté. 6 Moje oči hľadia na verných v krajine, aby prebývali so mnou; kto chodí cestou bezúhonných, ten mi slúži. 7 Nebude bývať v mojom dome podvodník a klamár neobstojí pred mojimi očami. 8 Každé ráno ničiť chcem všetkých bezbožníkov krajiny, všetkých, čo pášu neprávosť, vyhubiť z mesta Hospodinovho.