Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

1 Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla. 2 Vstanem a obehnem mesto, ulice i námestia; pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim; hľadala som ho, ale nenašla. 3 Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Nevideli ste toho, ktorého zo srdca ľúbim? 4 Sotva som však poodišla od nich, našla som toho, ktorého zo srdca ľúbim. Chytila som ho, a viac ho nepustím, dokiaľ ho neprivediem do domu svojej matky, do izby tej, ktorá ma počala. 5 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a poľných jeleniciach: neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce. 6 Kto to vystupuje z púšte ako dymové stĺpy, rozvoniavajúce myrhou a kadidlom, všetkými vonnými práškami kramára? 7 Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hrdinov je vôkol neho z hrdinov Izraela. 8 Každý z nich vládne mečom, cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku kvôli nočným postrachom. 9 Kráľ Šalamún si spravil prenosný trón z libanonského dreva. 10 Jeho stĺpy zhotovil zo striebra, baldachýn zo zlata, sedadlo z purpuru, jeho vnútro je vyložené ebenom. 11 Vyjdite, dcéry jeruzalemské, hľaďte, vy dcéry sionské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho matka korunovala v deň jeho svadby, v deň, keď sa zo srdca radoval.