Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 Som ružou šárónskou, ľaliou údolí. 2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami. 3 Ako jabloň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junákmi. S túžbou som si sadla do jeho tône, jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu. 4 Zaviedol ma do vínnej pivnice a láska bola jeho znakom nado mnou. 5 Posilnite ma hroznovými koláčmi, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky. 6 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma objíma. 7 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a poľných jeleniciach, neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce! 8 Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch. 9 Môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleňovi; ajhľa, tu stojí za naším múrom, pozerá cez okno, nazerá cez mreže. 10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! 11 Veď hľa, zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol. 12 Kvety sa zjavujú na zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji. 13 Figovník už sfarbil svoje mladé plody a kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! 14 Holubica moja, v skalných zákutiach a v skrýši príkrych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár je spanilá. 15 Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvitnú. 16 Môj milý patrí mne, ja patrím jemu, jemu, čo pasie medzi ľaliami. 17 Skôr, ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene, vráť sa, milý môj, a podobný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vrchoch béterských!