Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

1 Syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. 2 Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka! 3 Priviaž si ich na prsty, napíš na tabuľu svojho srdca. 4 Povedz múdrosti: Ty si moja sestra! Rozumnosť nazývaj svojou známou, 5 aby ťa chránila od inej ženy, od cudzej ženy, ktorá sa zalieča svojimi rečami. 6 Keď som oknom svojho domu cez mreže pozeral, 7 videl som medzi neskúsenými, zbadal som medzi mládežou chlapca bez rozumu, 8 ako šiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu, 9 keď sa zmrákalo k večeru, keď nastávala noc a tma. 10 A tu mu vyšla v ústrety žena v obleku neviestky a so záludným srdcom, 11 vzrušená a neviazaná; jej nohy nepostoja doma: 12 hneď je na ulici, hneď na námestiach, striehne na každom rohu. 13 Chytila ho a bozkala, s nehanebnou tvárou mu povedala: 14 Mala som priniesť obete spoločenstva, a dnes som svoje sľuby splnila, 15 preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala; našla som ťa. 16 Prikrývkami som vystlala svoju posteľ, pestrým egyptským plátnom. 17 Pokropila som svoje lôžko myrhou, aloou a škoricou. 18 Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána, užime si lásky. 19 Lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. 20 Mešec s peniazmi vzal so sebou, vráti sa domov až v deň splnu mesiaca. 21 Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. 22 Ihneď šiel za ňou ako vôl, keď ide na jatku, a ako jeleň sa zaplieta do siete, 23 kým mu šíp neprebodne pečeň; ako keď sa vták náhli do osídla, a nevie, že mu ide o život. 24 Teda, synovia, počúvajte ma a dajte pozor na slová mojich úst. 25 Nech ti srdce neodbočí na jej cesty; nezatúlaj sa na jej chodníky. 26 Lebo mnoho je pobitých, ktorých priviedla k pádu, a početní sú tí, ktorých zmárnila. 27 Jej dom je cestou do záhrobia, čo vedie dolu do siení smrti.