Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Nepremyslené záruky

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu,
2 zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, 3 teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho: Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho! 4 Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. 5 Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika.

Výstraha pred lenivosťou

6 Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel.
7 Hoci nemá kniežatá, ani dozorcu, ani panovníka, 8 chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. 9 Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? 10 Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať - 11 tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

Proti podvodníkovi

12 Naničhodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami,
13 kto žmurká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. 14 Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. 15 Preto náhle príde naňho záhuba, naraz bude zdrvený a nik ho neuzdraví.

Chráň sa siedmich ohavností!

16 Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho ohavnosťou:
17 pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, 18 srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, 19 falošného svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi.

Výstraha pred cudzoložstvom

20 Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohŕdaj poúčaním svojej matky.
21 Priviaž si ich navždy na srdce, pripni na svoje hrdlo. 22 Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš, a keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. 23 Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, 24 aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. 25 Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami. 26 Lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. 27 Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, aby mu nezhoreli šaty? 28 Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy? 29 Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. 30 Nepohŕdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje; 31 ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne, dá všetko, čo má v dome. 32 Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum; chce si zničiť život, kto tak činí. 33 Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. 34 Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým, v deň pomsty nepozná zľutovania. 35 Nedbá na nijaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.