Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Nepremyslené záruky

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu,
2 zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, 3 teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho: Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho! 4 Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. 5 Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika.

Výstraha pred lenivosťou

6 Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel.
7 Hoci nemá kniežatá, ani dozorcu, ani panovníka, 8 chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. 9 Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? 10 Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať - 11 tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

Proti podvodníkovi

12 Naničhodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami,
13 kto žmurká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. 14 Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. 15 Preto náhle príde naňho záhuba, naraz bude zdrvený a nik ho neuzdraví.

Chráň sa siedmich ohavností!

16 Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho ohavnosťou:
17 pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, 18 srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, 19 falošného svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi.

Výstraha pred cudzoložstvom

20 Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohŕdaj poúčaním svojej matky.
21 Priviaž si ich navždy na srdce, pripni na svoje hrdlo. 22 Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš, a keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. 23 Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, 24 aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. 25 Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami. 26 Lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. 27 Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, aby mu nezhoreli šaty? 28 Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy? 29 Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. 30 Nepohŕdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje; 31 ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne, dá všetko, čo má v dome. 32 Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum; chce si zničiť život, kto tak činí. 33 Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. 34 Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým, v deň pomsty nepozná zľutovania. 35 Nedbá na nijaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk