Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Výstraha pred cudzoložnou ženou

1 Syn môj, pozoruj moju múdrosť, nakloň si ucho k mojej rozumnosti,
2 aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery aby zachovali poznanie. 3 Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej, 4 nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia; 6 aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy - a ty o tom nevieš. 7 Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. 8 Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, 10 aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. 11 Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso, 12 a musel by si povedať: Nenávidel som napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním, 13 neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom! 14 Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru.

Chvála verného manželstva

15 Pi vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne.
16 Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia? 17 Nech patria iba tebe samému, a nie cudzím spolu s tebou! 18 Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. 19 Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka; jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas, jej láska nech ťa opája ustavične. 20 Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy? 21 Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. 22 Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.