Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Výstraha pred cudzoložnou ženou

  1 Syn môj, pozoruj moju múdrosť, nakloň si ucho k mojej rozumnosti, 2 aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery aby zachovali poznanie. 3 Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej, 4 nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia; 6 aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy - a ty o tom nevieš. 7 Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. 8 Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, 10 aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. 11 Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso, 12 a musel by si povedať: Nenávidel som napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním, 13 neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom! 14 Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru.

  Chvála verného manželstva

  15 Pi vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. 16 Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia? 17 Nech patria iba tebe samému, a nie cudzím spolu s tebou! 18 Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. 19 Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka; jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas, jej láska nech ťa opája ustavične. 20 Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy? 21 Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. 22 Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo