Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Výstraha pred cudzoložnou ženou

1 Syn môj, pozoruj moju múdrosť, nakloň si ucho k mojej rozumnosti,
2 aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery aby zachovali poznanie. 3 Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej, 4 nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia; 6 aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy - a ty o tom nevieš. 7 Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. 8 Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, 10 aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou, a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. 11 Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a mäso, 12 a musel by si povedať: Nenávidel som napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním, 13 neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom! 14 Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru.

Chvála verného manželstva

15 Pi vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne.
16 Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia? 17 Nech patria iba tebe samému, a nie cudzím spolu s tebou! 18 Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. 19 Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka; jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas, jej láska nech ťa opája ustavične. 20 Syn môj, prečo sa máš opájať inou a objímať ňadrá cudzej ženy? 21 Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. 22 Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa nedal napomenúť, zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.