Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

1 Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude pre neho uzdravenia. 2 Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ, keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. 3 Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť, ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. 4 Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnohými dávkami, rúca ju. 5 Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. 6 V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. 7 Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá pre to porozumenia. 8 Posmešníci poburujú mesto, ale múdri utišujú hnev. 9 Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. 10 Krvilační ľudia nenávidia bezúhonného, ale statoční sa snažia zachovať jeho život. 11 Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši. 12 Panovník, ktorý počúva lživé slovo, má všetkých služobníkov bezbožných. 13 Chudobný a utláčateľ sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. 14 Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude naveky pevne stáť. 15 Prút a karhanie dávajú múdrosť, ale roztopašné dieťa robí hanbu svojej matke. 16 Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. 17 Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu. 18 Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne, blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie. 19 Slovami nemožno otroka ukázniť: aj keď rozumie, neposlúchne. 20 Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. 21 Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, bude mu nakoniec nevďačný. 22 Popudlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. 23 Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. 24 Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého; kliatbu počuje, ale neudáva. 25 Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. 26 Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. 27 Pre spravodlivých je človek nespravodlivý ohavnosťou, pre človeka statočného života je ohavnosťou bezbožný.