Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

1 Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude pre neho uzdravenia. 2 Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ, keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. 3 Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť, ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. 4 Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnohými dávkami, rúca ju. 5 Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. 6 V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. 7 Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá pre to porozumenia. 8 Posmešníci poburujú mesto, ale múdri utišujú hnev. 9 Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. 10 Krvilační ľudia nenávidia bezúhonného, ale statoční sa snažia zachovať jeho život. 11 Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši. 12 Panovník, ktorý počúva lživé slovo, má všetkých služobníkov bezbožných. 13 Chudobný a utláčateľ sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. 14 Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude naveky pevne stáť. 15 Prút a karhanie dávajú múdrosť, ale roztopašné dieťa robí hanbu svojej matke. 16 Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. 17 Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu. 18 Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne, blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie. 19 Slovami nemožno otroka ukázniť: aj keď rozumie, neposlúchne. 20 Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. 21 Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, bude mu nakoniec nevďačný. 22 Popudlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. 23 Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. 24 Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého; kliatbu počuje, ale neudáva. 25 Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. 26 Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. 27 Pre spravodlivých je človek nespravodlivý ohavnosťou, pre človeka statočného života je ohavnosťou bezbožný.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk