Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. 2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí, nie tvoje pery. 3 Ťažký je kameň, i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. 4 Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? 5 Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. 6 Údery milujúceho sú úprimné, ale bozky nenávidiaceho sú klamné. 7 Sýty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. 8 Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí ujsť z vlasti. 9 Olej a kadidlo rozveseľujú srdce, sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. 10 Svojho priateľa, ani priateľa svojho otca neopúšťaj, nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat. 11 Syn môj, buď múdry a poteš mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. 12 Opatrný vidí nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. 13 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 14 Keď niekto včasráno prihlasno žehná blížneho, budú to pokladať za preklínanie. 15 Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú: 16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. 17 Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého. 18 Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie, kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. 19 Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. 20 Ako sa nenasýti ríša mŕtvych, ani podsvetie, tak sa nenasýtia ani oči človeka. 21 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. 22 Keby si blázna roztĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. 23 Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, 24 lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. 25 Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách, 26 budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole, 27 dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo