Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

1 Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. 2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí, nie tvoje pery. 3 Ťažký je kameň, i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. 4 Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? 5 Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. 6 Údery milujúceho sú úprimné, ale bozky nenávidiaceho sú klamné. 7 Sýty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. 8 Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí ujsť z vlasti. 9 Olej a kadidlo rozveseľujú srdce, sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. 10 Svojho priateľa, ani priateľa svojho otca neopúšťaj, nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat. 11 Syn môj, buď múdry a poteš mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. 12 Opatrný vidí nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. 13 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 14 Keď niekto včasráno prihlasno žehná blížneho, budú to pokladať za preklínanie. 15 Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú: 16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. 17 Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého. 18 Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie, kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. 19 Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. 20 Ako sa nenasýti ríša mŕtvych, ani podsvetie, tak sa nenasýtia ani oči človeka. 21 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. 22 Keby si blázna roztĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. 23 Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, 24 lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. 25 Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách, 26 budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole, 27 dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.