Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

1 Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. 2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí, nie tvoje pery. 3 Ťažký je kameň, i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. 4 Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? 5 Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. 6 Údery milujúceho sú úprimné, ale bozky nenávidiaceho sú klamné. 7 Sýty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. 8 Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí ujsť z vlasti. 9 Olej a kadidlo rozveseľujú srdce, sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. 10 Svojho priateľa, ani priateľa svojho otca neopúšťaj, nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat. 11 Syn môj, buď múdry a poteš mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. 12 Opatrný vidí nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. 13 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 14 Keď niekto včasráno prihlasno žehná blížneho, budú to pokladať za preklínanie. 15 Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú: 16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. 17 Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého. 18 Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie, kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. 19 Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. 20 Ako sa nenasýti ríša mŕtvych, ani podsvetie, tak sa nenasýtia ani oči človeka. 21 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. 22 Keby si blázna roztĺkol tĺkom v mažiari spolu aj s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. 23 Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, 24 lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. 25 Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách, 26 budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole, 27 dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk