Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Ako sneh v lete a dážď v žatve, tak nepristane bláznovi česť. 2 Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. 3 Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný! 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. 6 Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. 7 Ako sú nanič stehná chromého, tak je i príslovie v ústach bláznov. 8 Vzdávať česť bláznovi je ako priväzovať kameň o prak. 9 Príslovie v ústach bláznov je ako tŕň, čo sa opitému zadrel do nohy. 10 Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. 11 Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. 12 Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. 13 Lenivec hovorí: Lev je na ceste, lev je na námestiach. 14 Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. 15 Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju zas k ústam. 16 Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. 17 Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. 18 Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, 19 je človek, ktorý klame svojho blížneho, a potom povie: Ja som len žartoval. 20 Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. 21 Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepny človek pri rozdúchavaní sváru. 22 Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrob tela. 23 Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. 24 Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. 25 Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. 26 Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba najavo. 27 Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. 28 Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo