Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

1 Ako sneh v lete a dážď v žatve, tak nepristane bláznovi česť. 2 Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. 3 Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný! 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. 6 Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. 7 Ako sú nanič stehná chromého, tak je i príslovie v ústach bláznov. 8 Vzdávať česť bláznovi je ako priväzovať kameň o prak. 9 Príslovie v ústach bláznov je ako tŕň, čo sa opitému zadrel do nohy. 10 Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. 11 Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. 12 Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. 13 Lenivec hovorí: Lev je na ceste, lev je na námestiach. 14 Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. 15 Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju zas k ústam. 16 Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. 17 Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. 18 Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, 19 je človek, ktorý klame svojho blížneho, a potom povie: Ja som len žartoval. 20 Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. 21 Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepny človek pri rozdúchavaní sváru. 22 Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrob tela. 23 Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. 24 Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. 25 Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. 26 Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba najavo. 27 Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. 28 Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.