Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Ďalších päť napomenutí

1 Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou,
2 a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. 3 Nebaž po jeho lahôdkach, lebo je to klamný pokrm! 4 Nenamáhaj sa získať bohatstvo; prestaň na to myslieť. 5 Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla sťa orol, ktorý letí k nebesiam. 6 Nejedz chlieb u neprajného a nebaž po jeho lahôdkach, 7 lebo je to ako búrka v hrdle: Povie ti: Jedz a pi! ale jeho srdce ti nie je naklonené. 8 Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. 9 Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. 10 Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirôt! 11 Lebo ich zástanca je mocný, On povedie ich spor proti tebe. 12 Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. 13 Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. 14 Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. 15 Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť, 16 a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci. 17 Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom, 18 lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. 19 Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou! 20 Nepatri medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mäsa, 21 lebo pijan i žráč schudobnie a ospanlivosť oblieka do handár. 22 Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohŕdaj matkou, keď zostarla. 23 Kúp si pravdu! Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť! 24 Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. 25 Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička! 26 Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! 27 Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. 28 Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. 29 Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? 30 Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. 31 Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. 32 Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. 34 Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. 35 Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk