Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Ďalších päť napomenutí

1 Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou,
2 a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. 3 Nebaž po jeho lahôdkach, lebo je to klamný pokrm! 4 Nenamáhaj sa získať bohatstvo; prestaň na to myslieť. 5 Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla sťa orol, ktorý letí k nebesiam. 6 Nejedz chlieb u neprajného a nebaž po jeho lahôdkach, 7 lebo je to ako búrka v hrdle: Povie ti: Jedz a pi! ale jeho srdce ti nie je naklonené. 8 Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. 9 Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. 10 Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirôt! 11 Lebo ich zástanca je mocný, On povedie ich spor proti tebe. 12 Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. 13 Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. 14 Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. 15 Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť, 16 a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci. 17 Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom, 18 lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. 19 Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou! 20 Nepatri medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mäsa, 21 lebo pijan i žráč schudobnie a ospanlivosť oblieka do handár. 22 Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohŕdaj matkou, keď zostarla. 23 Kúp si pravdu! Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť! 24 Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. 25 Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička! 26 Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! 27 Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. 28 Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. 29 Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? 30 Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. 31 Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. 32 Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. 34 Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. 35 Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať.