Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Ďalších päť napomenutí

1 Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou,
2 a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. 3 Nebaž po jeho lahôdkach, lebo je to klamný pokrm! 4 Nenamáhaj sa získať bohatstvo; prestaň na to myslieť. 5 Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla sťa orol, ktorý letí k nebesiam. 6 Nejedz chlieb u neprajného a nebaž po jeho lahôdkach, 7 lebo je to ako búrka v hrdle: Povie ti: Jedz a pi! ale jeho srdce ti nie je naklonené. 8 Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. 9 Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. 10 Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirôt! 11 Lebo ich zástanca je mocný, On povedie ich spor proti tebe. 12 Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. 13 Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. 14 Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. 15 Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť, 16 a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci. 17 Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom, 18 lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. 19 Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou! 20 Nepatri medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mäsa, 21 lebo pijan i žráč schudobnie a ospanlivosť oblieka do handár. 22 Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohŕdaj matkou, keď zostarla. 23 Kúp si pravdu! Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť! 24 Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. 25 Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička! 26 Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty! 27 Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. 28 Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. 29 Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? 30 Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. 31 Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. 32 Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. 34 Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. 35 Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím? Pôjdem to zase hľadať.