Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. 2 Bohatý a chudobný sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. 3 Opatrný predvída nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. 4 Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. 5 Tŕnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. 6 Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. 7 Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. 8 Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. 9 Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. 10 Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. 11 Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. 12 Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. 13 Lenivec hovorí: Lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. 14 Hlbokou jamou sú ústa cudzích žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. 15 Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prút ho odstráni z neho. 16 Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.

Výroky múdrych

17 Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu!
18 Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. 19 Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes Jeho cestu. 20 Či som ti nenapísal tridsať výpovedí ako rady a poznanie, 21 aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú? 22 Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, 23 lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. 24 Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, 25 aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu! 26 Nepatri k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy! 27 Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. 28 Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. 29 Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčajných ľudí.