Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

1 Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. 2 Bohatý a chudobný sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. 3 Opatrný predvída nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. 4 Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. 5 Tŕnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. 6 Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. 7 Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. 8 Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. 9 Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. 10 Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. 11 Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. 12 Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. 13 Lenivec hovorí: Lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. 14 Hlbokou jamou sú ústa cudzích žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. 15 Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prút ho odstráni z neho. 16 Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.

Výroky múdrych

17 Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu!
18 Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. 19 Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes Jeho cestu. 20 Či som ti nenapísal tridsať výpovedí ako rady a poznanie, 21 aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú? 22 Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, 23 lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. 24 Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, 25 aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu! 26 Nepatri k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy! 27 Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. 28 Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. 29 Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčajných ľudí.