Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

1 Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce. 2 Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. 3 Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. 4 Povýšenecký pohľad, naduté srdce - svetlo bezbožných - je hriechom. 5 Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. 6 Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. 7 Bezbožných zmätie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. 8 Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. 9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. 11 Keď trestajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poúčajú múdreho, získava poznanie. 12 Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. 13 Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedostane sa mu odpovede. 14 Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza ňadier prudkú zlosť. 15 Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. 16 Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. 17 Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných - neverný. 19 Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou. 20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni. 21 Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. 23 Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. 24 Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. 25 Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. 26 Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. 28 Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. 29 Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi. 31 Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.