Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

1 Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce. 2 Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. 3 Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. 4 Povýšenecký pohľad, naduté srdce - svetlo bezbožných - je hriechom. 5 Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. 6 Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. 7 Bezbožných zmätie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. 8 Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. 9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. 11 Keď trestajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poúčajú múdreho, získava poznanie. 12 Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. 13 Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedostane sa mu odpovede. 14 Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza ňadier prudkú zlosť. 15 Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. 16 Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. 17 Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných - neverný. 19 Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou. 20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni. 21 Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. 23 Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. 24 Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. 25 Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. 26 Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. 28 Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. 29 Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi. 31 Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.