Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce. 2 Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. 3 Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. 4 Povýšenecký pohľad, naduté srdce - svetlo bezbožných - je hriechom. 5 Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. 6 Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. 7 Bezbožných zmätie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. 8 Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. 9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. 11 Keď trestajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poúčajú múdreho, získava poznanie. 12 Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. 13 Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedostane sa mu odpovede. 14 Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza ňadier prudkú zlosť. 15 Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. 16 Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. 17 Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných - neverný. 19 Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou. 20 V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni. 21 Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. 23 Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. 24 Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. 25 Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. 26 Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. 28 Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. 29 Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti, nieto rady proti Hospodinovi. 31 Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk