Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. 2 Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova; kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. 3 Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. 4 Lenivec v jeseni neorie. Keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. 5 Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. 6 Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. 8 Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojím pohľadom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. 12 Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, otvor oči a nasýtiš sa chleba. 14 Zlé, zlé! - vraví, kto kupuje; keď však odíde, potom sa chváli. 15 Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. 16 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 17 Človeku chutí chlieb získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. 18 Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou! 19 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. 21 Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané. 22 Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. 23 Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. 24 Hospodin riadi kroky muža; ako môže človek rozumieť svojej ceste? 25 Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať: Sväté! a len po daných sľuboch rozmýšľať. 26 Múdry kráľ súdi bezbožných, a potom pustí na nich koleso. 27 Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. 28 Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. 29 Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. 30 Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk