Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

1 Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. 2 Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova; kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. 3 Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. 4 Lenivec v jeseni neorie. Keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. 5 Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. 6 Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. 8 Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojím pohľadom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. 12 Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, otvor oči a nasýtiš sa chleba. 14 Zlé, zlé! - vraví, kto kupuje; keď však odíde, potom sa chváli. 15 Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. 16 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 17 Človeku chutí chlieb získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. 18 Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou! 19 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. 21 Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané. 22 Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. 23 Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. 24 Hospodin riadi kroky muža; ako môže človek rozumieť svojej ceste? 25 Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať: Sväté! a len po daných sľuboch rozmýšľať. 26 Múdry kráľ súdi bezbožných, a potom pustí na nich koleso. 27 Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. 28 Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. 29 Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. 30 Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.