Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. 2 Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova; kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. 3 Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. 4 Lenivec v jeseni neorie. Keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. 5 Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. 6 Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. 8 Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojím pohľadom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. 12 Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, otvor oči a nasýtiš sa chleba. 14 Zlé, zlé! - vraví, kto kupuje; keď však odíde, potom sa chváli. 15 Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. 16 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 17 Človeku chutí chlieb získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. 18 Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou! 19 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. 21 Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané. 22 Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. 23 Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. 24 Hospodin riadi kroky muža; ako môže človek rozumieť svojej ceste? 25 Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať: Sväté! a len po daných sľuboch rozmýšľať. 26 Múdry kráľ súdi bezbožných, a potom pustí na nich koleso. 27 Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. 28 Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. 29 Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. 30 Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)