Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

1 Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. 2 Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova; kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. 3 Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu, a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. 4 Lenivec v jeseni neorie. Keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. 5 Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. 6 Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. 8 Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojím pohľadom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. 12 Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, otvor oči a nasýtiš sa chleba. 14 Zlé, zlé! - vraví, kto kupuje; keď však odíde, potom sa chváli. 15 Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. 16 Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. 17 Človeku chutí chlieb získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. 18 Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou! 19 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti; preto nemaj dočinenia s klebetníkom. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. 21 Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané. 22 Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. 23 Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. 24 Hospodin riadi kroky muža; ako môže človek rozumieť svojej ceste? 25 Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať: Sväté! a len po daných sľuboch rozmýšľať. 26 Múdry kráľ súdi bezbožných, a potom pustí na nich koleso. 27 Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. 28 Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. 29 Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. 30 Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.