Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

1 Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako dom plný obetného mäsa so zvadou. 2 Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. 3 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. 4 Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. 5 Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. 6 Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. 7 Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. 8 Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. 9 Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. 10 Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako sto úderov na blázna. 11 Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. 12 Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. 13 Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. 14 Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. 15 I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. 16 Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? 17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. 18 Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. 19 Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. 20 Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. 21 Kto splodí blázna, bude mať žiaľ; otec nemá z blázna radosť. 22 Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. 23 Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. 24 Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. 25 Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. 26 Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale biť šľachetných je proti právu. 27 Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. 28 Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.