Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

1 Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako dom plný obetného mäsa so zvadou. 2 Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. 3 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. 4 Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. 5 Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. 6 Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. 7 Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. 8 Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. 9 Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. 10 Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako sto úderov na blázna. 11 Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. 12 Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. 13 Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. 14 Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. 15 I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. 16 Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? 17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. 18 Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. 19 Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. 20 Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. 21 Kto splodí blázna, bude mať žiaľ; otec nemá z blázna radosť. 22 Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. 23 Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. 24 Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. 25 Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. 26 Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale biť šľachetných je proti právu. 27 Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. 28 Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk