Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

1 Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako dom plný obetného mäsa so zvadou. 2 Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. 3 Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. 4 Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. 5 Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. 6 Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. 7 Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. 8 Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva: kamkoľvek sa obráti, má úspech. 9 Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom. 10 Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako sto úderov na blázna. 11 Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. 12 Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. 13 Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. 14 Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody; preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. 15 I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. 16 Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? 17 Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. 18 Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. 19 Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. 20 Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. 21 Kto splodí blázna, bude mať žiaľ; otec nemá z blázna radosť. 22 Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. 23 Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. 24 Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. 25 Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. 26 Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale biť šľachetných je proti právu. 27 Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. 28 Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.