Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. 2 Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. 3 Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. 4 Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. 5 Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane bez trestu! 6 Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. 7 Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. 8 Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. 9 Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. 10 Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. 11 Váha a pravé misky sú Hospodinove, Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. 12 Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. 13 Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. 14 Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. 15 Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa. 16 Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. 17 Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojím správaním. 18 Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. 19 Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. 20 Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. 21 Múdry srdcom býva označovaný za rozumného, a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. 22 Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznovstvo je trestom bláznom. 23 Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť. 24 Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. 25 Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. 26 Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. 27 Naničhodník chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. 28 Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. 29 Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. 30 Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci, kto zatína pery, už vykonal zlo. 31 Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. 32 Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. 33 Lós sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk