Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

1 Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. 2 Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. 3 Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. 4 Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. 5 Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane bez trestu! 6 Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. 7 Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. 8 Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. 9 Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. 10 Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. 11 Váha a pravé misky sú Hospodinove, Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. 12 Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. 13 Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. 14 Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. 15 Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa. 16 Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. 17 Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojím správaním. 18 Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. 19 Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. 20 Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. 21 Múdry srdcom býva označovaný za rozumného, a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. 22 Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznovstvo je trestom bláznom. 23 Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť. 24 Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. 25 Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. 26 Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. 27 Naničhodník chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. 28 Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. 29 Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. 30 Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci, kto zatína pery, už vykonal zlo. 31 Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. 32 Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. 33 Lós sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.