Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. 3 Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. 4 Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. 5 Blázon pohŕda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. 9 Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. 10 Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. 11 Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. 12 Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. 13 Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. 14 Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. 15 Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody. 16 Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. 17 Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. 18 Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. 19 Chodník lenivca je ako plot z tŕnia, cesta statočných je ako hradská. 20 Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohŕda matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. 22 Kde nieto rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. 23 Človek má radosť z odpovede svojich úst; aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. 26 Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú Mu čistými. 27 Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť. 28 Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. 29 Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. 30 Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. 31 Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. 32 Kto zavrhuje napomenutia, pohŕda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. 33 Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.