Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. 3 Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. 4 Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. 5 Blázon pohŕda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. 9 Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. 10 Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. 11 Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. 12 Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. 13 Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. 14 Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. 15 Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody. 16 Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. 17 Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. 18 Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. 19 Chodník lenivca je ako plot z tŕnia, cesta statočných je ako hradská. 20 Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohŕda matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. 22 Kde nieto rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. 23 Človek má radosť z odpovede svojich úst; aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. 26 Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú Mu čistými. 27 Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť. 28 Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. 29 Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. 30 Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. 31 Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. 32 Kto zavrhuje napomenutia, pohŕda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. 33 Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk