Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

1 Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. 2 Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto Ním pohŕda, chodí nerovnými cestami. 3 V bláznových ústach je prút na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. 4 Kde niet volov, nieto obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. 5 Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. 6 Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. 7 Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. 8 Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. 9 Blázni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blahovôľa. 10 Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť. 11 Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. 12 Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. 13 Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. 14 Odpadlík sa nasýti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami. 15 Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. 16 Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný. 17 Prchký sa dopúšťa bláznovstva, avšak zákerný upadne do nenávisti. 18 Neskúsení zdedia bláznovstvo, ale opatrných korunujú poznaním. 19 Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. 20 Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov. 21 Kto pohŕda blížnym, hreší, kto má však súcit s biednymi, je blahoslavený. 22 Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. 23 Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. 24 Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. 25 Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. 26 V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka, i jeho synom je On útočiskom. 27 Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. 28 Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. 29 Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. 30 Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. 31 Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu, ctí Ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. 32 Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. 33 V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznov, sa pozná. 34 Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. 35 Múdry sluha má kráľovu priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.