Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

1 Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. 2 Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. 3 Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. 4 Lenivec baží, a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. 5 Spravodlivý nenávidí lživé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. 6 Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu. 7 Niekto predstiera, že je bohatý, a nemá nič, iný, že je chudobný, a má mnoho majetku. 8 Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. 9 Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. 10 Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. 11 Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕstke, rozmnožuje ho. 12 Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života. 13 Kto pohŕda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. 14 Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. 15 Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. 16 Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. 17 Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. 18 Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. 19 Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu. 20 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. 21 Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmeňuje dobrota. 22 Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. 23 Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. 24 Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. 25 Spravodlivý má čo jesť dosýta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.