Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Pravidlá života

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku.
2 Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. 3 Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. 6 Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, prijme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. 9 Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. 13 Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. 14 Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. 15 Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. 16 Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. 17 Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. 18 Lživé pery zastierajú nenávisť; kto šíri klebety, je blázon. 19 Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. 20 Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodna. 21 Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. 22 Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. 23 Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to ho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. 25 Len čo sa preženie víchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. 26 Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. 28 Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. 29 Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. 32 Pery spravodlivého poznajú, čo je bohumilé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.