Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

Celofchádove dcéry

1 Vtedy pristúpili predáci rodín za čeľaď synov Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho z čeľadí Jozefovcov a pred Mojžišom i pred čelnými predákmi izraelských rodín povedali:
2 Môjmu pánovi prikázal Hospodin lósom rozdeliť krajinu do dedičného vlastníctva Izraelcom a môj pán dostal aj príkaz od Hospodina odovzdať vlastníctvo nášho brata Celofcháda jeho dcéram. 3 Ak sa však vydajú za niekoho z príslušníkov iných kmeňov Izraelcov, vtedy bude vyňaté ich vlastníctvo z dedičného vlastníctva našich otcov a bude pripojené k vlastníctvu kmeňa, ktorému budú patriť, t.j. z vlastníctva prideleného nám lósom to bude odňaté. 4 Keď Izraelcom nastane jubilejný rok, vtedy ich vlastníctvo bude pripojené k vlastníctvu kmeňa, ku ktorému budú patriť, a z vlastníctva kmeňa našich otcov bude ich vlastníctvo vyňaté. 5 Na rozkaz Hospodinov Mojžiš prikázal Izraelcom: Správne hovorí kmeň Jozefovcov. 6 Toto prikázal Hospodin ohľadom Celofchádových dcér: Nech sa vydajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vydať v rámci čeľade svojho otcovského kmeňa. 7 Tak neprejde dedičné vlastníctvo Izraelcov z kmeňa na kmeň, lebo každý z Izraelcov má sa pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. 8 Každá dcéra, ktorá má dediť vlastníctvo v niektorom z kmeňov Izraelcov, môže sa vydať za niekoho z čeľade jej otcovského kmeňa, aby všetci Izraelci dedili vlastníctvo svojho otca; 9 tak nebude prechádzať vlastníctvo z kmeňa na iný kmeň, lebo všetci sa majú pridŕžať vlastníctva kmeňov Izraelcov. 10 Dcéry Celofchádove urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi: 11 Machlá, Tircá, Choglá, Milká a Nóá sa vydali za synov svojich strýkov; 12 vydali sa teda za príslušníkov čeľade synov Menaššeho, syna Jozefovho; tak ostalo ich dedičné vlastníctvo pri kmeni ich otcovskej čeľade. 13 Toto sú príkazy a právne predpisy, ktoré vydal Hospodin prostredníctvom Mojžiša Izraelcom na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.