Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Obete v deň plesania

1 Prvý deň siedmeho mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nijakú všednú prácu. Budete mať deň plesania.
2 Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi pripravte jedného junca, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov; 3 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na každého junca, dve desatiny na barana 4 a jednu desatinu na každého baránka zo siedmich baránkov; 5 jedného kozla ako obeť za hriech na vykonanie obradu zmierenia za vás 6 okrem spaľovanej obete na novmesiac a príslušnej pokrmovej obete, ustavičnej spaľovanej obete a úliatby, podľa ich predpisu na príjemnú vôňu ako ohňovú obeť Hospodinovi.

Obete v deň zmierenia

7 Desiaty deň toho istého siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie a budete sa kajať; nekonajte nijakú prácu.
8 Potom prinesiete spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! - 9 ako ich pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na junca, dve desatiny na jedného barana, 10 jednu desatinu na každého baránka zo siedmich baránkov; 11 jedného kozla ako obeť za hriech okrem obete za hriech na zmierenie a pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a príslušných úliatob.

Obete na sviatok stánkov

12 Pätnásty deň siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu a sviatok Hospodinovi sväťte sedem dní.
13 Predložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi: trinásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných baránkov, nech sú bezchybné! - 14 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku, zamiesenú s olejom, tri desatiny na každého junca z trinástich juncov, dve desatiny na každého barana z dvoch baranov 15 a jednu desatinu na každého baránka zo štrnástich baránkov; 16 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 17 Druhý deň dvanásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 18 príslušnú pokrmovú obeť i úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu, 19 ďalej jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete i príslušných úliatob. 20 Tretí deň jedenásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 21 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu, 22 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 23 Štvrtý deň desať juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 24 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 25 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 26 Piaty deň deväť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 27 príslušnú pokrmovú obeť, príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 28 okrem jedného kozla ako obeť za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 29 Šiesty deň osem juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 30 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 31 jedného kozla ako obeť za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete i príslušných úliatob. 32 Siedmy deň sedem juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 33 príslušnú pokrmovú obeť a úliatbu k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu podľa príslušného predpisu; 34 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 35 Ôsmy deň budete mať zhromaždenie, nekonajte nijakú všednú prácu. 36 Predložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov, 37 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncovi, baranovi i baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 38 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 39 Toto obetujte Hospodinovi na svoje sviatky okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim spaľovaným obetiam, k svojim pokrmovým obetiam, k svojim úliatbam aj k svojim obetiam spoločenstva.