Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Modlitba zboru o zmilovanie

1 Rozpomeň sa, Hospodine, čo sa stalo s nami! Zhliadni a pozri našu potupu!
2 Naše dedičstvo pripadlo cudzincom, naše domy cudzozemcom. 3 Osireli sme, nemáme otca, naše matky sú ako vdovy. 4 Vlastnú vodu pijeme za peniaze a za svoje vlastné drevo platíme. 5 Jarmo máme na šiji: prenasledujú nás, trápime sa, a nedajú nám pokoja. 6 Ruku sme podávali Egyptu aj Asýrii, aby sme sa nasýtili chlebom. 7 Naši otcovia sa prehrešili, ale nieto ich, my nosíme bremeno ich vín. 8 Otroci panujú nad nami, nikto nás nevytrhne z ich rúk. 9 S nasadením života zvážame svoj chlieb pred hrozbou meča z púšte. 10 Koža nám horí ako pec od prenikavého hladu. 11 Zneuctili ženy na Sione i panny v judských mestách. 12 Svojimi rukami vešali kniežatá, starcom neprejavili úctu. 13 Mládenci nosili ručný žarnov, chlapci sa potkýnali pri nosení dreva. 14 Starci sa prestali radiť v bráne a mládenci vyhrávať na strunách. 15 Prestala radosť nášho srdca, náš tanec sa zmenil na smútok. 16 Spadla nám koruna z hlavy; beda nám, lebo sme zhrešili! 17 Pre toto je choré naše srdce, pre toto nám stemneli oči; 18 pre vrch Sion, ktorý je spustošený a po ktorom líšky behajú. 19 Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoj trón stojí po všetky pokolenia. 20 Prečo navždy zabúdaš na nás a opúšťaš nás na celý život? 21 Priveď nás opäť k sebe, a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna. 22 Či si nás celkom zavrhol? Si priveľmi rozhnevaný na nás?