3. kapitola

Proti utláčateľom ľudu

1 Povedal som: Počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela: Či nemáte práve vy poznať právo?
2 Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a mäso z ich kostí. 3 Požierajú mäso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti; krájajú ho ako do hrnca, ako mäso do kotla. 4 Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky.

Proti lživým prorokom

5 Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí - ak majú čo hrýzť zubami - volajú: Pokoj! Ale svätú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst.
6 Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. 7 Vtedy sa zahanbia jasnovidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. 8 Ja som však naplnený silou Ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech.

Predpoveď záhuby Sionu

9 Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo protiví a ktorí všetko rovné krivíte,
10 ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. 11 Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poúčajú za odmenu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlé sa nám nestane. 12 Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.