Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Proti násilníckym boháčom

1 Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách.
2 Dychtia po poliach a uchvacujú ich, po domoch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. 3 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja osnujem zlo proti tejto čeliadke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybŕdnete. Lebo to bude zlý čas. 4 V ten deň uplatnia proti vám príslovie, zaznie žalostné bedákanie a povedia: Sme celkom zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou. A nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené našim väzniteľom. 5 Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodinovom.

Reč nepriateľov pravého proroka

6 Nekážte! Tak kážu oni: O takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa.
7 Či je prekliaty dom Jákobov? Či je Duch Hospodinov netrpezlivý? Či sú toto Jeho skutky? Nie sú moje slová dobrotivé voči chodiacemu v úprimnosti? 8 Ale vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, ktorí pokojne kráčajú okolo bez úmyslu bojovať. 9 Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. 10 Vstaňte a choďte! Tu niet miesta pre odpočinok. Pre vašu nečistotu vás stíha hrozná záhuba. 11 Keby niekto bežal za vetrom, a hovoril by lož: Budem vám kázať o víne a opojnom nápoji - to by bol kazateľ pre tento ľud!

Zasľúbenie útechy

12 Istotne ťa celkom pozbieram, Jákob, istotne zhromaždím zvyšok Izraela; zjednotím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve; bude sa to hemžiť ľuďmi.
13 Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, vyjdú von a ich kráľ pôjde pred nimi, Hospodin na ich čele.