Dve percentá (2 %)

16. kapitola

Podiel potomkov Jozefových - kmeňa Efrajim a Menašše

1 Vylosovaný podiel Jozefových potomkov siahal od Jordánu pri Jerichu na východ od jerišských vôd na púšť, ktorá stúpa od Jericha na pohorie k Bételu.
2 Od Bételu ide hranica ďalej do Lúzu a prechádza do Atárótu na územie Arkijcov, 3 potom postupuje na západ na územie Jafléťanov až k územiu dolného Bétchorónu a po Gézer a končí pri mori. 4 Tak dostali Jozefovi synovia, Menašše a Efrajim, dedičné vlastníctvo. 5 A toto bolo územie Efrajimcov podľa ich čeľadí: hranicou ich dedičného vlastníctva na východe je Atrót-Addár po horný Bétchorón. 6 Ďalej ide hranica k moru; na severe leží Michmetat, potom hranica odbočuje na východ do Taanat-Šíla a prechádza popri ňom na východe k Jánóachu. 7 Z Jánóachu zostupuje do Atárótu a Naary, dotýka sa Jericha a končí pri Jordáne. 8 Od Tappúachu ide hranica na západ k potoku Káná a končí pri mori. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Efrajim podľa ich čeľadí: 9 aj mestá uprostred dedičného vlastníctva Menaššeovcov boli oddelené pre Efrajimcov, všetky mestá s ich dedinami. 10 Avšak nevyhnali Kanaáncov, ktorí bývali v Gézere; a tak ostali Kanaánci uprostred Efrajima až po dnešný deň a museli im otročiť.