Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

1 Volaj len, či ti kto odpovie; na koho zo svätých sa obrátiš? 2 Blázna zabíja vlastná mrzutosť a hlupáka usmrcuje náruživosť. 3 Videl som blázna korene púšťať, ale zrazu spráchnivel jeho príbytok. 4 Jeho deti sú ďaleko od spásy, rozdlávené sú v bráne bez záchrancu. 5 Čo si oni zožali, hladný poje, povyberá to aj z tŕnia, a smädný bude dychtiť po ich bohatstve. 6 Lebo nešťastie nevyrastá z prachu a trápenie nevyklíči z pôdy. 7 Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš. 8 Ja by som však hľadal Boha, svoju vec by som predložil Bohu, 9 ktorý nevyspytateľne koná veľké veci, divné skutky, ktorým počtu niet; 10 ktorý dáva dážď na povrch zeme a vodu zosiela na stráne, 11 aby nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse. 12 On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech; 13 On chytá múdrych v ich chytráctve, takže sa rada zákerných prepadá. 14 Vo dne sa stretajú s temnotou a za poludnia tápu ako v noci. 15 Ale biedneho chráni pred mečom a chudobného pred rukou mocného. 16 Takto sa slabému dostáva nádeje, ale prevrátenosť musí zavrieť ústa. 17 Blahoslavený človek, ktorého Boh karhá; nepohŕdaj teda kázňou Všemocného. 18 Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. 19 Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmich sa ťa nedotkne nešťastie. 20 Počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. 21 Ukrytý budeš pred bičom jazyka, nemusíš sa báť skazy, keď príde. 22 Vysmeješ sa skaze i hladomoru, nebudeš sa báť ani divej zveri. 23 Zmluvu budeš mať s poľným kamením, a divá zver sa s tebou spriatelí. 24 Spoznáš, že tvoj stan je bezpečný. Keď prezrieš svoj príbytok, chybu v ňom nenájdeš. 25 Spoznáš, že množí sa tvoje semeno a tvoje potomstvo ako poľná byľ. 26 V plnej zrelosti vojdeš do hrobu, ako sa hromadia snopy v pravý čas. 27 Vidíš, toto sme zistili, tak je to; poslúchni a uvedom si to.