Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Volaj len, či ti kto odpovie; na koho zo svätých sa obrátiš? 2 Blázna zabíja vlastná mrzutosť a hlupáka usmrcuje náruživosť. 3 Videl som blázna korene púšťať, ale zrazu spráchnivel jeho príbytok. 4 Jeho deti sú ďaleko od spásy, rozdlávené sú v bráne bez záchrancu. 5 Čo si oni zožali, hladný poje, povyberá to aj z tŕnia, a smädný bude dychtiť po ich bohatstve. 6 Lebo nešťastie nevyrastá z prachu a trápenie nevyklíči z pôdy. 7 Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš. 8 Ja by som však hľadal Boha, svoju vec by som predložil Bohu, 9 ktorý nevyspytateľne koná veľké veci, divné skutky, ktorým počtu niet; 10 ktorý dáva dážď na povrch zeme a vodu zosiela na stráne, 11 aby nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse. 12 On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech; 13 On chytá múdrych v ich chytráctve, takže sa rada zákerných prepadá. 14 Vo dne sa stretajú s temnotou a za poludnia tápu ako v noci. 15 Ale biedneho chráni pred mečom a chudobného pred rukou mocného. 16 Takto sa slabému dostáva nádeje, ale prevrátenosť musí zavrieť ústa. 17 Blahoslavený človek, ktorého Boh karhá; nepohŕdaj teda kázňou Všemocného. 18 Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. 19 Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmich sa ťa nedotkne nešťastie. 20 Počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. 21 Ukrytý budeš pred bičom jazyka, nemusíš sa báť skazy, keď príde. 22 Vysmeješ sa skaze i hladomoru, nebudeš sa báť ani divej zveri. 23 Zmluvu budeš mať s poľným kamením, a divá zver sa s tebou spriatelí. 24 Spoznáš, že tvoj stan je bezpečný. Keď prezrieš svoj príbytok, chybu v ňom nenájdeš. 25 Spoznáš, že množí sa tvoje semeno a tvoje potomstvo ako poľná byľ. 26 V plnej zrelosti vojdeš do hrobu, ako sa hromadia snopy v pravý čas. 27 Vidíš, toto sme zistili, tak je to; poslúchni a uvedom si to.