Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

1 Hľa, nádej, že ho chytíš, ťa sklame. Či sa človek nezrúti už pri pohľade naň? 2 Nik nie je taký smelý, aby ho vyrušil. Kto by mohol potom obstáť predo mnou? 3 Kto mi vyšiel v ústrety, aby som mu dal odplatu? Všetko pod nebom je moje. 4 Nemôžem mlčať o jeho údoch, o jeho sile, o kráse jeho ustrojenia. 5 Kto odhalil jeho vrchný odev, kto prenikol do jeho dvojitého panciera? 6 Kto otvoril vráta jeho tlamy? Hrôza sídli okolo jeho zubov. 7 Jeho chrbát je rad štítov tesne uzavretý sťaby pečaťou; 8 jeden tak prilieha k druhému, že ani vietor nevnikne medzi ne. 9 Navzájom k sebe priliehajú, držia sa dovedna a nerozdeľujú sa. 10 Jeho kýchanie vyžaruje svetlo, jeho oči sú ako riasy rannej zory. 11 Z tlamy mu vychádzajú fakle, sršia ohnivé iskry. 12 Z nozdier sa mu kudlí dym ako z vriaceho kotla a horiacej trsti. 13 Jeho dych roznieti uhlíky a z úst mu šľahá plameň. 14 V jeho šiji sídli sila a zúfalstvo skáče pred ním. 15 Laloky jeho tela ľnú k sebe ako uliate, nehybné, pevné. 16 Srdce má tvrdé ako kameň, pevné ako spodný žarnov. 17 Keď sa zdvihne, aj mocní sa naľakajú, aj vlny príboja ustúpia. 18 Ak ho niekto i zasiahne, meč to nevydrží, ani kopija, ani strela, ani hrot šípu. 19 Železo pokladá za slamu a bronz za spráchnivené drevo. 20 Šíp z luku ho nedonúti k úteku, kamene z praku sa mu menia na sečku. 21 Kyjak sa mu zdá byť steblom, smeje sa z hvižďania oštepu. 22 Odspodu má ostré črepy, rozvalí sa v bahne ako mlátiaci cep. 23 Do varu privádza hlbinu ako v hrnci; z mora si robí nádobku na voňavku. 24 Za sebou necháva jasnú dráhu, takže oceán sa zdá byť šedivou hlavou. 25 Na zemi nemá podobného; stvorený bol, aby bol bez strachu. 26 Smelo hľadí na všetko vysoké, je kráľom nad všetkými hrdými bytosťami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk