Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

41. kapitola

1 Hľa, nádej, že ho chytíš, ťa sklame. Či sa človek nezrúti už pri pohľade naň? 2 Nik nie je taký smelý, aby ho vyrušil. Kto by mohol potom obstáť predo mnou? 3 Kto mi vyšiel v ústrety, aby som mu dal odplatu? Všetko pod nebom je moje. 4 Nemôžem mlčať o jeho údoch, o jeho sile, o kráse jeho ustrojenia. 5 Kto odhalil jeho vrchný odev, kto prenikol do jeho dvojitého panciera? 6 Kto otvoril vráta jeho tlamy? Hrôza sídli okolo jeho zubov. 7 Jeho chrbát je rad štítov tesne uzavretý sťaby pečaťou; 8 jeden tak prilieha k druhému, že ani vietor nevnikne medzi ne. 9 Navzájom k sebe priliehajú, držia sa dovedna a nerozdeľujú sa. 10 Jeho kýchanie vyžaruje svetlo, jeho oči sú ako riasy rannej zory. 11 Z tlamy mu vychádzajú fakle, sršia ohnivé iskry. 12 Z nozdier sa mu kudlí dym ako z vriaceho kotla a horiacej trsti. 13 Jeho dych roznieti uhlíky a z úst mu šľahá plameň. 14 V jeho šiji sídli sila a zúfalstvo skáče pred ním. 15 Laloky jeho tela ľnú k sebe ako uliate, nehybné, pevné. 16 Srdce má tvrdé ako kameň, pevné ako spodný žarnov. 17 Keď sa zdvihne, aj mocní sa naľakajú, aj vlny príboja ustúpia. 18 Ak ho niekto i zasiahne, meč to nevydrží, ani kopija, ani strela, ani hrot šípu. 19 Železo pokladá za slamu a bronz za spráchnivené drevo. 20 Šíp z luku ho nedonúti k úteku, kamene z praku sa mu menia na sečku. 21 Kyjak sa mu zdá byť steblom, smeje sa z hvižďania oštepu. 22 Odspodu má ostré črepy, rozvalí sa v bahne ako mlátiaci cep. 23 Do varu privádza hlbinu ako v hrnci; z mora si robí nádobku na voňavku. 24 Za sebou necháva jasnú dráhu, takže oceán sa zdá byť šedivou hlavou. 25 Na zemi nemá podobného; stvorený bol, aby bol bez strachu. 26 Smelo hľadí na všetko vysoké, je kráľom nad všetkými hrdými bytosťami.