Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Boh žiada odpoveď od Jóba

1 Hospodin ďalej odpovedal Jóbovi a riekol:
2 Môže sa ohovárač hádať so Všemohúcim? Nech na to odpovie ten, kto obviňuje Boha!

Prvá odpoveď Jóbova

3 Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal:
4 Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. 5 Raz som hovoril, ale už neodpoviem; aj druhý raz - ale viac to neurobím.

Druhá Božia reč z búrky

6 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol:
7 Opáš si bedrá ako statný muž; pýtať sa ťa budem, a ty ma pouč! 8 Chceš zmariť moju pravdu? Mňa chceš obviňovať, aby si sa ospravedlnil? 9 Máš azda rameno ako Boh a hrmíš takým hlasom ako On? 10 Ozdob sa, prosím, velebou a dôstojnosťou, odej sa slávou a nádherou, 11 vylej svoj prekypujúci hnev, pozri na všetko povýšené a poníž to! 12 Obzri si všetko pyšné, pokor to, a na mieste zdeptaj previnilcov! 13 Zahreb ich dokopy do zeme, uzavri ich na skrytom mieste! 14 Potom ťa aj ja budem chváliť za to, že ti pomohla tvoja pravica. 15 Predstav si Behemóta, ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok. 16 Pozri sa, jeho sila je v jeho bedrách a jeho statnosť v jeho brušných svaloch. 17 Vystiera chvost ako céder, šľachy jeho stehien sú pospletané; 18 jeho kosti sú sťa bronzové rúry, jeho údy sú ako železné koly. 19 On je prvotinou Božieho diela; stvorený nato, aby ovládal svojich druhov. 20 Lebo vrchy mu donášajú potravu, i všetky poľné zvieratá, ktoré sa tam hrajú. 21 Ležiava pod lotosmi v skrýši tŕstia a močiara, 22 kryjú ho tiene lotosov, obklopujú ho riečne vŕby. 23 Ak je rieka i dravá, nebojí sa, je pokojný, aj keď mu Jordán prúdi proti ústam. 24 Kto ho spredu chytí, alebo kto mu hákom prepichne nos? 25 Vytiahneš Leviatana udicou, stiahneš mu jazyk povrazom? 26 Vtiahneš mu trstinový povraz do nozdier a prebodneš mu čeľusť hákom? 27 Bude ťa mnoho prosiť, alebo sa ti bude nežne prihovárať? 28 Uzavrie azda zmluvu s tebou, vezmeš si ho za večného otroka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, uviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú sa oň jednať kupci? Rozdelia ho medzi obchodníkov? 31 Poprepichávaš mu celú kožu bodákmi a hlavu rybárskymi vidlicami? 32 Polož len ruku naň! Pomysli na boj - a viac to nespravíš.