Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

Boh žiada odpoveď od Jóba

1 Hospodin ďalej odpovedal Jóbovi a riekol:
2 Môže sa ohovárač hádať so Všemohúcim? Nech na to odpovie ten, kto obviňuje Boha!

Prvá odpoveď Jóbova

3 Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal:
4 Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. 5 Raz som hovoril, ale už neodpoviem; aj druhý raz - ale viac to neurobím.

Druhá Božia reč z búrky

6 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol:
7 Opáš si bedrá ako statný muž; pýtať sa ťa budem, a ty ma pouč! 8 Chceš zmariť moju pravdu? Mňa chceš obviňovať, aby si sa ospravedlnil? 9 Máš azda rameno ako Boh a hrmíš takým hlasom ako On? 10 Ozdob sa, prosím, velebou a dôstojnosťou, odej sa slávou a nádherou, 11 vylej svoj prekypujúci hnev, pozri na všetko povýšené a poníž to! 12 Obzri si všetko pyšné, pokor to, a na mieste zdeptaj previnilcov! 13 Zahreb ich dokopy do zeme, uzavri ich na skrytom mieste! 14 Potom ťa aj ja budem chváliť za to, že ti pomohla tvoja pravica. 15 Predstav si Behemóta, ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok. 16 Pozri sa, jeho sila je v jeho bedrách a jeho statnosť v jeho brušných svaloch. 17 Vystiera chvost ako céder, šľachy jeho stehien sú pospletané; 18 jeho kosti sú sťa bronzové rúry, jeho údy sú ako železné koly. 19 On je prvotinou Božieho diela; stvorený nato, aby ovládal svojich druhov. 20 Lebo vrchy mu donášajú potravu, i všetky poľné zvieratá, ktoré sa tam hrajú. 21 Ležiava pod lotosmi v skrýši tŕstia a močiara, 22 kryjú ho tiene lotosov, obklopujú ho riečne vŕby. 23 Ak je rieka i dravá, nebojí sa, je pokojný, aj keď mu Jordán prúdi proti ústam. 24 Kto ho spredu chytí, alebo kto mu hákom prepichne nos? 25 Vytiahneš Leviatana udicou, stiahneš mu jazyk povrazom? 26 Vtiahneš mu trstinový povraz do nozdier a prebodneš mu čeľusť hákom? 27 Bude ťa mnoho prosiť, alebo sa ti bude nežne prihovárať? 28 Uzavrie azda zmluvu s tebou, vezmeš si ho za večného otroka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, uviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú sa oň jednať kupci? Rozdelia ho medzi obchodníkov? 31 Poprepichávaš mu celú kožu bodákmi a hlavu rybárskymi vidlicami? 32 Polož len ruku naň! Pomysli na boj - a viac to nespravíš.