Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

39. kapitola

1 Či vieš, kedy sa skalné kozy rodia? Či pozoruješ bolesti liahnutia sa jeleníc? 2 Počítaš mesiace ich brezivosti a poznáš čas, kedy vrhajú? 3 Skrčia sa, liahnu svoje mláďatá, zbavia sa svojich bôľov, 4 ich mladé mocnejú, rastú na slobode, odídu a viac sa nevrátia. 5 Kto pustil zebru na slobodu, kto uvoľnil opraty divému oslovi, 6 ktorému som step určil za domov a soľnú zem za príbytok? 7 Zo zhonu mesta sa vysmieva a krik poháňača nečuje; 8 sliedi po vrchoch, po svojej pastve, a hľadá akúkoľvek zeleň. 9 Či ti chce slúžiť divý byvol, alebo nocovať pri tvojich jasliach? 10 Či zapriahneš byvola v brázde povrazom, či pobráni za tebou doliny? 11 Dôveruješ mu, pretože má veľkú silu, a prenecháš mu svoju námahu? 12 Veríš mu, že ti dovezie obilie a zhromaždí ho na tvoju holohumnicu? 13 Či krídlo pštrosice veselo trepoce, má snáď peruť a perie bociana? 14 Lebo necháva na zemi svoje vajcia a dáva ich v piesku hriať. 15 Zabúda, že ich noha môže zadláviť a poľná zver rozmliaždiť! 16 Tvrdo nakladá so svojimi mláďatami ako s nevlastnými, nemrzí ju, ak jej námaha je márna. 17 Lebo Boh jej odoprel múdrosť, neudelil jej rozum. 18 Ale ak sa zdvihne, vysmeje sa koňovi i jazdcovi na ňom. 19 Ty dávaš silu koňovi a ty odievaš hrivou jeho šiju? 20 Ty mu dávaš skákať ako kobylke? Hrozný je jeho nádherný frkot. 21 Hrebie v údolí a teší sa; so silou vybehne proti pancieru. 22 Vysmieva sa strachu, neľaká sa, pred mečom neustúpi. 23 Rinčí na ňom tulec, hrot oštepu i kopije. 24 S hrmotom a zúrením hrebie zem, nedá sa zadržať, keď zaznie trúby zvuk. 25 Keď zvrieskne trúba, zaerdží: Hi! Zďaleka zvetrí boj, povely vodcov a vojnový pokrik. 26 Či podľa tvojho rozumu vzlietne sokol a rozopne krídla smerom na juh? 27 Či na tvoj povel zdvíha sa orol a vysoko si stavia svoje hniezdo? 28 Na brale býva i hniezdi, na skalnom výbežku a na horskom končiari. 29 Odtiaľ si vyhliadne potravu, jeho oči zďaleka ju zbadajú. 30 Jeho mladé strebú krv, a kde sú pobití, tam je aj on.