38. kapitola

Boh je pánom stvorenia

4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš!
Čítať celú kapitolu
Tranoscius © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Tranoscius www.tranoscius.sk. Podľa vydania Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČSSR v Spojených biblických spoločnostiach (Londýn) z roku 1979. Reedícia 2015.