Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

37. kapitola

1 Veru, preto sa mi srdce chveje a chce vyskočiť zo svojho miesta. 2 Počujte, počujte hrmenie Jeho hlasu a hučanie, ktoré Mu vychádza z úst. 3 Vypúšťa ho po šírom nebi a jeho záblesk po končiny zeme. 4 Za Ním rachotí hrom, duní velebným zvukom. Keď počuť Jeho hlas, nezadržuje blesky. 5 Boh predivne hrmí svojím hlasom, činí veľké veci, ktoré nechápeme. 6 Lebo snehu vraví: Padaj na zem! lejaku i dažďu: Mnohým prívalom sa lejte! 7 Na ruku všetkých ľudí vtláča pečať, aby každý človek poznal Jeho dielo. 8 Zver zalieza do svojich úkrytov a býva vo svojich brlohoch. 9 Povíchrica vyráža zo svojej komory a zima so severnými vetrami. 10 Na Božie dýchnutie tvorí sa ľad a šíra hladina vôd tuhne. 11 Aj vlhkosťou zaťažuje oblaky, Jeho blesk rozháňa mračná 12 a blýska sa na všetky strany podľa Jeho nariadenia, aby naplnil všetko, čomu prikazuje na obvode celej zeme, 13 alebo ako trestajúca palica na Jeho zemi, alebo ako dôkaz blahosklonnosti. 14 Počúvaj to, Jób, zastav sa a pozoruj divné skutky Božie. 15 Či vieš, čím ich Boh poveruje, aby zažiarilo svetlo z Jeho oblaku? 16 Vieš ty, ako sa vznášajú oblaky, divy Toho, ktorý je dokonalá múdrosť, 17 ty, ktorého šaty sa rozhorúčia, keď sa zem utíši pod južným vetrom? 18 Môžeš tak ako On rozprestrieť oblačnú oblohu, pevnú ako uliate zrkadlo? 19 Pouč nás, čo Mu povedať; pre temnotu nič nemôžeme vykonať. 20 Treba Mu povedať, že chcem hovoriť? Či povie niekto, že chce zhynúť? 21 Teraz však ľudia nemôžu pozerať do svetla, keď jasne žiari na nebesiach, keď vietor zavial a očistil ich. 22 Od severu prichádza zlatistý jas, okolo Boha je hrozivá nádhera. 23 Všemohúceho nenájdeme, veľký je v moci a v práve; nijakú spravodlivosť nepotlačí. 24 Preto sa Ho ľudia boja; nevšíma si tých, ktorí sa pokladajú za múdrych.