33. kapitola

Boh nie je Jóbovým nepriateľom

1 Ty však, Jób, počuj moju reč a dopraj sluchu všetkým mojim slovám!
2 Ajhľa, otvoril som ústa, môj jazyk hovorí v mojich ústach. 3 Moje slová idú z úprimného srdca a moje pery poctivo vravia, čo vedia. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje. 5 Ak môžeš, zavráť ma, priprav sa, postav sa predo mňa! 6 Ajhľa, pred Bohom som ako ty, aj ja som utvorený z tej istej hliny. 7 Hrôza zo mňa nech ťa nestraší a nech moja váha nedoľahne na teba. 8 Ty si však hovoril predo mnou, a ešte počujem zvuk tvojich slov: 9 Čistý som, bez priestupku, som bezúhonný a viny nemám. 10 Ale On nachádza zámienky proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 11 Nohy mi kladie do klady, stráži všetky moje chodníky. 12 V tomto, hľa, nemáš pravdu, musím ti to povedať, pretože Boh je väčší ako človek. 13 Prečo sa hádaš s Ním tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá? 14 Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď tvrdý spánok padá na ľudí, v driemotách na lôžku, 16 vtedy otvára ľuďom uši, spečaťuje im dané poučenia, 17 aby odvrátil človeka od toho, čo koná, a zmaril pýchu muža; 18 uchová ho pred hrobovou jamou, aby jeho život neprešiel do podsvetia. 19 Bolesť ho ukázňuje na jeho lôžku a boj je v jeho kostiach neprestajne. 20 Jeho život pociťuje nechuť k chlebu a jeho duša k obľúbenej strave. 21 Telo mu chradne na nepoznanie a vyčnievajú kosti, ktoré nebolo vidieť. 22 Jeho duša sa blíži k jame a jeho život k tým, čo prinášajú smrť. 23 Ak je však pri ňom anjel, prostredník, jeden z tisícich, aby zvestoval človeku, čo je preň správne, 24 vtedy sa On zmiluje nad ním a povie: Vykúp ho, aby nezostúpil do jamy; našiel som výkupné. 25 Jeho telo prekypovať bude mladistvou silou a vráti sa do čias svojej mladosti. 26 Bude sa modliť k Bohu a On mu prejaví priazeň, s plesaním uzrie Jeho tvár. On vráti človeku jeho spravodlivosť; 27 ten zaspieva pred ľuďmi a povie: Zhrešil som a prekrútil som správnu vec, a On mi neodplatil podľa mojej viny. 28 Vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo. 29 Toto všetko robieva Boh dvakrát i trikrát s človekom, 30 aby vrátil jeho dušu z jamy, aby mu svietilo svetlo života. 31 Dávaj pozor, Jób, poslúchni ma! Ty mlč, ja budem hovoriť. 32 Ak máš slová, odpovedz mi, vyrozprávaj sa, rád by som bol, keby si bol v práve. 33 Ak nemáš, počúvaj ma. Mlč! Budem ťa učiť múdrosti.