Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Boh nie je Jóbovým nepriateľom

1 Ty však, Jób, počuj moju reč a dopraj sluchu všetkým mojim slovám!
2 Ajhľa, otvoril som ústa, môj jazyk hovorí v mojich ústach. 3 Moje slová idú z úprimného srdca a moje pery poctivo vravia, čo vedia. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje. 5 Ak môžeš, zavráť ma, priprav sa, postav sa predo mňa! 6 Ajhľa, pred Bohom som ako ty, aj ja som utvorený z tej istej hliny. 7 Hrôza zo mňa nech ťa nestraší a nech moja váha nedoľahne na teba. 8 Ty si však hovoril predo mnou, a ešte počujem zvuk tvojich slov: 9 Čistý som, bez priestupku, som bezúhonný a viny nemám. 10 Ale On nachádza zámienky proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 11 Nohy mi kladie do klady, stráži všetky moje chodníky. 12 V tomto, hľa, nemáš pravdu, musím ti to povedať, pretože Boh je väčší ako človek. 13 Prečo sa hádaš s Ním tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá? 14 Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď tvrdý spánok padá na ľudí, v driemotách na lôžku, 16 vtedy otvára ľuďom uši, spečaťuje im dané poučenia, 17 aby odvrátil človeka od toho, čo koná, a zmaril pýchu muža; 18 uchová ho pred hrobovou jamou, aby jeho život neprešiel do podsvetia. 19 Bolesť ho ukázňuje na jeho lôžku a boj je v jeho kostiach neprestajne. 20 Jeho život pociťuje nechuť k chlebu a jeho duša k obľúbenej strave. 21 Telo mu chradne na nepoznanie a vyčnievajú kosti, ktoré nebolo vidieť. 22 Jeho duša sa blíži k jame a jeho život k tým, čo prinášajú smrť. 23 Ak je však pri ňom anjel, prostredník, jeden z tisícich, aby zvestoval človeku, čo je preň správne, 24 vtedy sa On zmiluje nad ním a povie: Vykúp ho, aby nezostúpil do jamy; našiel som výkupné. 25 Jeho telo prekypovať bude mladistvou silou a vráti sa do čias svojej mladosti. 26 Bude sa modliť k Bohu a On mu prejaví priazeň, s plesaním uzrie Jeho tvár. On vráti človeku jeho spravodlivosť; 27 ten zaspieva pred ľuďmi a povie: Zhrešil som a prekrútil som správnu vec, a On mi neodplatil podľa mojej viny. 28 Vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo. 29 Toto všetko robieva Boh dvakrát i trikrát s človekom, 30 aby vrátil jeho dušu z jamy, aby mu svietilo svetlo života. 31 Dávaj pozor, Jób, poslúchni ma! Ty mlč, ja budem hovoriť. 32 Ak máš slová, odpovedz mi, vyrozprávaj sa, rád by som bol, keby si bol v práve. 33 Ak nemáš, počúvaj ma. Mlč! Budem ťa učiť múdrosti.