Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Spomienka na predošlé šťastie

1 Potom Jób pokračoval vo svojej výpovedi a povedal:
2 Kiežby som bol ako v predošlých mesiacoch, ako za čias, keď ma Boh ochraňoval, 3 keď mi Jeho svieca žiarila nad hlavou, pri Jeho svetle som prechádzal temnotou, 4 vtedy, keď som bol v časoch svojej mladosti, za Božej priazne nad mojím stanom, 5 keď ešte Všemohúci bol so mnou a moji chlapci boli vôkol mňa, 6 keď moje kroky kúpali sa v mlieku a skala pri mne vylievala prúdy oleja. 7 Keď som vychádzal bránou mesta a na námestí som si staval sedadlo, 8 keď ma videli mládenci, skrývali sa, starci povstali a zostávali stáť; 9 kniežatá sa zdržovali slov a dlaň si kládli na ústa. 10 Aj šľachticom sa pridúšal hlas a jazyk sa im lepil k podnebiu. 11 Keď ma ucho počúvalo, blahoslavilo ma, a keď oko videlo, vydávalo o mne svedectvo, 12 že som zachraňoval bedára, keď volal o pomoc, aj sirotu, keď nemala pomocníka. 13 Požehnanie hynúcich prichádzalo na mňa a srdce vdov som privádzal k plesaniu. 14 Ja som si obliekol spravodlivosť a mňa odievalo moje právo ako plášť a turban. 15 Slepému som bol očami a chromému bol som nohami. 16 Chudobným bol som otcom a aj neznámemu som preskúmal spor. 17 Nešľachetníkom som rozbíjal čeľuste a korisť zo zubov som im vyrážal. 18 I pomyslel som si: Skonám len so svojím hniezdom a svoje dni rozmnožím sťa piesok, 19 môj koreň má prístup k vode a rosa nocuje na mojich ratolestiach. 20 Úcta voči mne ostane pri mne nová a kuša v mojej ruke sa omladí. 21 Počúvali ma a čakali, mlčky vyčkávali moju radu. 22 Po mojich slovách už neprehovorili, natoľko ich skropila moja reč. 23 Čakali na mňa ako na dážď, otvárali ústa ako na jarný dážď. 24 Usmial som sa na nich, keď nemali dôvery, jas mojej tváre neskalili. 25 Určoval som im cestu, predsedal som im, trónil som ako kráľ uprostred vojska, ako ten, ktorý smutných potešuje.