Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

Jób bráni svoju nevinu

1 Jób pokračoval vo svojej reči a povedal:
2 Akože žije Boh, ktorý mi odníma právo, a Všemohúci, ktorý ma roztrpčil: 3 Pokiaľ len dýcham a dych Boží je vo mne: 4 moje ústa nevyrieknu nič nepravé, ani môj jazyk nevypovie lož. 5 Ďaleko som od toho, aby som vám dal za pravdu, dokiaľ neskonám, nevzdám sa svojej neviny, 6 svojej spravodlivosti držím sa pevne a nespustím sa jej, moje svedomie ma nekarhá ani za jeden môj deň.

Jób útočí na svojich protivníkov

7 Nech môj nepriateľ pochodí ako previnilec a môj protivník ako zločinec.
8 Lebo akú nádej na zisk má bezbožník, keď Boh mu odníme život? 9 Či Boh počuje jeho volanie o pomoc, keď naňho príde súženie? 10 Môže sa tešiť zo Všemocného a vzývať Boha v každý čas? 11 Poučím vás o Božom zasahovaní. Nezatajím, ako je to so Všemohúcim. 12 Ajhľa, vy všetci ste to videli, prečo teda prednášate takú márnosť? 13 Toto je u Boha údel bezbožníka, taký dedičný diel dostanú násilníci od Všemocného. 14 Ak aj má mnoho synov, má ich pre meč, a jeho potomkovia sa nenasýtia chlebom. 15 Smrť pochová tých, čo zostanú po ňom, a ich vdovy nebudú plakať. 16 Ak aj nahromadí striebra ako prachu a opatrí si šatstva ako hliny, 17 opatrí síce, ale oblečie si ich spravodlivý a striebro rozdelí nevinný. 18 Postavil si dom ako pavučinu a ako kolibu, čo si zlátal hájnik. 19 Boháč si raz ľahne, ale viac to nespraví, otvorí oči, a už ho niet. 20 Hrôza ho prekvapí ako povodeň, za noci uchváti ho víchrica. 21 Zdvihne ho východný vietor a musí ísť, odveje ho z miesta, kde žil. 22 Boh bude dorážať naňho bez ľútosti, pred Jeho rukou musí zutekať. 23 Zatlieskajú nad ním dlaňami, vypískajú ho z miesta, kde žil.