Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Pred Bohom nikto nie je spravodlivý

1 Potom sa Bildad Šúachský ujal slova a povedal:
2 Vláda a hrôza je pri Ňom, On tvorí pokoj na svojich výšinách. 3 Či možno spočítať Jeho húfy? Nad kým nevychádza Jeho svetlo? 4 Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom a ako môže byť čistý ten, čo sa narodil zo ženy? 5 Hľa, ani mesiac nesvieti jasne, ani hviezdy nie sú čisté v Jeho očiach; 6 tým menej človek, ktorý je červom, a ľudský syn, ktorý je hmyzom.