Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Bezbožní utláčajú chudobných

1 Prečo nie sú skryté časy súdu pred Všemohúcim, prečo neuzrú Jeho dni tí, ktorí Ho poznajú?
2 Nešľachetníci prekladajú medzníky, kradnú stáda a sami ich pasú. 3 Sirotám odháňajú osla a vdove berú vola na záloh. 4 Chudobných odstrkujú z cesty, bedári krajiny musia sa skrývať.

Bieda chudobných

5 Ajhľa, ako divé osly na púšti vychádzajú za svojou prácou, hľadajúc korisť na stepi a pokrm pre deti.
6 Za noci vyžínajú na poli a na vinici bezbožného paberkujú. 7 Nocujú nahí, bez odevu, bez prikrývky na zime. 8 Premočení horským lejakom, bez prístrešia túlia sa ku skale.

Bohatí zotročujú siroty

9 Od pŕs odtŕhajú sirotu a deti bedára berú v záloh.
10 Tí chodia nahí bez odevu, o hlade znášajú snopy. 11 Medzi múrmi lisujú olej, hoci lisujú, trpia smädom. 12 Z mesta sa ozýva ston umierajúcich a duše ranených volajú o pomoc, Boh si však nevšíma ich modlitbu. 13 Patria medzi nepriateľov svetla, nedbajú na Jeho cesty a neostávajú na Jeho chodníkoch. 14 Vrah vstáva pred svitaním, zabíja bedára i chudobného a v noci je zlodejom. 15 Oko cudzoložníka striehne na súmrak, myslí si: Ani oko ma nezazrie - a zásteru si kladie na tvár. 16 Potme sa vláme do domu, cez deň sa zamyká, nič nechce vedieť o svetle. 17 Im všetkým temnota je ránom, lebo poznajú hrôzy temnoty.

Zlých stihne zaslúžený trest

18 Rýchlo idú dolu vodou, ich podiel v krajine je prekliaty, lisovač sa nepoberie do ich vinice.
19 Sucho a horúčava pohltí zimnú vlahu, a podsvetie tých, ktorí zhrešili. 20 Námestie vlastného mesta zabudne na nich, nebude sa spomínať ich meno, prevrátenosť sa zlomí ako kus dreva. 21 Neplodnej, ktorá nerodí, škodili, a vdove dobre nečinili. 22 Boh svojou silou predlžuje život mocným, a oni povstanú, hoc už vo svoj život neverili. 23 On im dá istotu, aby sa mohli spoľahnúť, a Jeho oči bdejú nad ich cestami. 24 Zdvihnú sa na krátky čas, a už ich niet, klesnú a scvrknú sa ako ostatní, uvädnú ako hlava klasu. 25 Či nie je tak? Kto ma usvedčí zo lži a v nič obráti moje slovo?