Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Bezbožní utláčajú chudobných

1 Prečo nie sú skryté časy súdu pred Všemohúcim, prečo neuzrú Jeho dni tí, ktorí Ho poznajú?
2 Nešľachetníci prekladajú medzníky, kradnú stáda a sami ich pasú. 3 Sirotám odháňajú osla a vdove berú vola na záloh. 4 Chudobných odstrkujú z cesty, bedári krajiny musia sa skrývať.

Bieda chudobných

5 Ajhľa, ako divé osly na púšti vychádzajú za svojou prácou, hľadajúc korisť na stepi a pokrm pre deti.
6 Za noci vyžínajú na poli a na vinici bezbožného paberkujú. 7 Nocujú nahí, bez odevu, bez prikrývky na zime. 8 Premočení horským lejakom, bez prístrešia túlia sa ku skale.

Bohatí zotročujú siroty

9 Od pŕs odtŕhajú sirotu a deti bedára berú v záloh.
10 Tí chodia nahí bez odevu, o hlade znášajú snopy. 11 Medzi múrmi lisujú olej, hoci lisujú, trpia smädom. 12 Z mesta sa ozýva ston umierajúcich a duše ranených volajú o pomoc, Boh si však nevšíma ich modlitbu. 13 Patria medzi nepriateľov svetla, nedbajú na Jeho cesty a neostávajú na Jeho chodníkoch. 14 Vrah vstáva pred svitaním, zabíja bedára i chudobného a v noci je zlodejom. 15 Oko cudzoložníka striehne na súmrak, myslí si: Ani oko ma nezazrie - a zásteru si kladie na tvár. 16 Potme sa vláme do domu, cez deň sa zamyká, nič nechce vedieť o svetle. 17 Im všetkým temnota je ránom, lebo poznajú hrôzy temnoty.

Zlých stihne zaslúžený trest

18 Rýchlo idú dolu vodou, ich podiel v krajine je prekliaty, lisovač sa nepoberie do ich vinice.
19 Sucho a horúčava pohltí zimnú vlahu, a podsvetie tých, ktorí zhrešili. 20 Námestie vlastného mesta zabudne na nich, nebude sa spomínať ich meno, prevrátenosť sa zlomí ako kus dreva. 21 Neplodnej, ktorá nerodí, škodili, a vdove dobre nečinili. 22 Boh svojou silou predlžuje život mocným, a oni povstanú, hoc už vo svoj život neverili. 23 On im dá istotu, aby sa mohli spoľahnúť, a Jeho oči bdejú nad ich cestami. 24 Zdvihnú sa na krátky čas, a už ich niet, klesnú a scvrknú sa ako ostatní, uvädnú ako hlava klasu. 25 Či nie je tak? Kto ma usvedčí zo lži a v nič obráti moje slovo?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk