Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Elífaz vypočítava Jóbove hriechy

1 Potom sa Elífaz Témanský ujal slova a povedal:
2 Či môže byť človek osožný Bohu, keď aj rozumný je len sebe na osoh? 3 Či má Všemohúci radosť, keď si spravodlivý, alebo má zisk, keď vedieš bezúhonný život? 4 Či ťa pre tvoju bohabojnosť karhá a vchádza s tebou do súdu? 5 Nie je priveľká tvoja zloba? Niet konca tvojim neprávostiam. 6 Lebo od svojich bratov si bezdôvodne brával záloh a z nahých sťahoval si šaty; 7 zmoreného si nenapájal vodou a hladnému si odopieral chlieb. 8 Krajina patrí mužom mocných ramien a človek s výsadami môže bývať v nej. 9 Vdovy si posielal preč s prázdnou rukou a ramená sirôt si moril. 10 Preto máš osídla vôkol seba a náhly strach ťa vedie do zmätku. 11 Tvoje svetlo sa zatemnilo, takže nevidíš, a príval vôd ťa zakrýva.

Výstraha pred cestou hriešnikov

12 Či Boh nie je vysoký ako nebo? Pozri, ako vysoko sú najvyššie hviezdy!
13 Ty hovoríš: Čože vie Boh? Či môže súdiť cez mrákavu? 14 Oblaky ho zahaľujú, nevidí, prechádza sa po nebeskej klenbe. 15 Či chceš sledovať chodník dávnych vekov, ktorým kráčajú ľudia neprávosti, 16 čo boli predčasne uchvátení? Prúd zaplavil základy 17 tým, čo hovorili Bohu: Odstúp od nás! Čože nám môže urobiť Všemohúci? 18 On im však naplnil domy dobrými vecami, hoci Mu bol vzdialený zámer bezbožných. 19 Spravodliví to uvidia a zaradujú sa; nevinný sa im môže posmievať. 20 Naozaj, zničení sú naši protivníci, a tých, čo zostali, strávil oheň.

Zbav sa neprávosti a Boh bude s tebou

21 Spriateľ sa s Ním a ži v pokoji, tým príde k tebe blaho.
22 Prijmi ponaučenie z Jeho úst a vezmi si k srdcu Jeho slová. 23 Ak sa navrátiš k Všemocnému a pokoríš sa, odstrániš prevrátenosť zo svojho stanu; 24 odhoď do prachu rýdze zlato, ofírske zlato do riečneho štrku. 25 Všemohúci bude tvojím zlatom i tvojím jagavým striebrom. 26 Potom sa budeš tešiť zo Všemohúceho a pozdvihneš si k Bohu tvár. 27 Budeš sa k Nemu modliť, vyslyší ťa, a splatíš Mu svoje sľuby. 28 Ak sa na niečo odhodláš, podarí sa ti to, na tvoje cesty bude žiariť svetlo. 29 Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu; 30 zachraňuje nevinného muža; i ty budeš zachránený, keď budeš mať čisté ruky.