Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Elífaz vypočítava Jóbove hriechy

1 Potom sa Elífaz Témanský ujal slova a povedal:
2 Či môže byť človek osožný Bohu, keď aj rozumný je len sebe na osoh? 3 Či má Všemohúci radosť, keď si spravodlivý, alebo má zisk, keď vedieš bezúhonný život? 4 Či ťa pre tvoju bohabojnosť karhá a vchádza s tebou do súdu? 5 Nie je priveľká tvoja zloba? Niet konca tvojim neprávostiam. 6 Lebo od svojich bratov si bezdôvodne brával záloh a z nahých sťahoval si šaty; 7 zmoreného si nenapájal vodou a hladnému si odopieral chlieb. 8 Krajina patrí mužom mocných ramien a človek s výsadami môže bývať v nej. 9 Vdovy si posielal preč s prázdnou rukou a ramená sirôt si moril. 10 Preto máš osídla vôkol seba a náhly strach ťa vedie do zmätku. 11 Tvoje svetlo sa zatemnilo, takže nevidíš, a príval vôd ťa zakrýva.

Výstraha pred cestou hriešnikov

12 Či Boh nie je vysoký ako nebo? Pozri, ako vysoko sú najvyššie hviezdy!
13 Ty hovoríš: Čože vie Boh? Či môže súdiť cez mrákavu? 14 Oblaky ho zahaľujú, nevidí, prechádza sa po nebeskej klenbe. 15 Či chceš sledovať chodník dávnych vekov, ktorým kráčajú ľudia neprávosti, 16 čo boli predčasne uchvátení? Prúd zaplavil základy 17 tým, čo hovorili Bohu: Odstúp od nás! Čože nám môže urobiť Všemohúci? 18 On im však naplnil domy dobrými vecami, hoci Mu bol vzdialený zámer bezbožných. 19 Spravodliví to uvidia a zaradujú sa; nevinný sa im môže posmievať. 20 Naozaj, zničení sú naši protivníci, a tých, čo zostali, strávil oheň.

Zbav sa neprávosti a Boh bude s tebou

21 Spriateľ sa s Ním a ži v pokoji, tým príde k tebe blaho.
22 Prijmi ponaučenie z Jeho úst a vezmi si k srdcu Jeho slová. 23 Ak sa navrátiš k Všemocnému a pokoríš sa, odstrániš prevrátenosť zo svojho stanu; 24 odhoď do prachu rýdze zlato, ofírske zlato do riečneho štrku. 25 Všemohúci bude tvojím zlatom i tvojím jagavým striebrom. 26 Potom sa budeš tešiť zo Všemohúceho a pozdvihneš si k Bohu tvár. 27 Budeš sa k Nemu modliť, vyslyší ťa, a splatíš Mu svoje sľuby. 28 Ak sa na niečo odhodláš, podarí sa ti to, na tvoje cesty bude žiariť svetlo. 29 Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu; 30 zachraňuje nevinného muža; i ty budeš zachránený, keď budeš mať čisté ruky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk