Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Elífaz vypočítava Jóbove hriechy

1 Potom sa Elífaz Témanský ujal slova a povedal:
2 Či môže byť človek osožný Bohu, keď aj rozumný je len sebe na osoh? 3 Či má Všemohúci radosť, keď si spravodlivý, alebo má zisk, keď vedieš bezúhonný život? 4 Či ťa pre tvoju bohabojnosť karhá a vchádza s tebou do súdu? 5 Nie je priveľká tvoja zloba? Niet konca tvojim neprávostiam. 6 Lebo od svojich bratov si bezdôvodne brával záloh a z nahých sťahoval si šaty; 7 zmoreného si nenapájal vodou a hladnému si odopieral chlieb. 8 Krajina patrí mužom mocných ramien a človek s výsadami môže bývať v nej. 9 Vdovy si posielal preč s prázdnou rukou a ramená sirôt si moril. 10 Preto máš osídla vôkol seba a náhly strach ťa vedie do zmätku. 11 Tvoje svetlo sa zatemnilo, takže nevidíš, a príval vôd ťa zakrýva.

Výstraha pred cestou hriešnikov

12 Či Boh nie je vysoký ako nebo? Pozri, ako vysoko sú najvyššie hviezdy!
13 Ty hovoríš: Čože vie Boh? Či môže súdiť cez mrákavu? 14 Oblaky ho zahaľujú, nevidí, prechádza sa po nebeskej klenbe. 15 Či chceš sledovať chodník dávnych vekov, ktorým kráčajú ľudia neprávosti, 16 čo boli predčasne uchvátení? Prúd zaplavil základy 17 tým, čo hovorili Bohu: Odstúp od nás! Čože nám môže urobiť Všemohúci? 18 On im však naplnil domy dobrými vecami, hoci Mu bol vzdialený zámer bezbožných. 19 Spravodliví to uvidia a zaradujú sa; nevinný sa im môže posmievať. 20 Naozaj, zničení sú naši protivníci, a tých, čo zostali, strávil oheň.

Zbav sa neprávosti a Boh bude s tebou

21 Spriateľ sa s Ním a ži v pokoji, tým príde k tebe blaho.
22 Prijmi ponaučenie z Jeho úst a vezmi si k srdcu Jeho slová. 23 Ak sa navrátiš k Všemocnému a pokoríš sa, odstrániš prevrátenosť zo svojho stanu; 24 odhoď do prachu rýdze zlato, ofírske zlato do riečneho štrku. 25 Všemohúci bude tvojím zlatom i tvojím jagavým striebrom. 26 Potom sa budeš tešiť zo Všemohúceho a pozdvihneš si k Bohu tvár. 27 Budeš sa k Nemu modliť, vyslyší ťa, a splatíš Mu svoje sľuby. 28 Ak sa na niečo odhodláš, podarí sa ti to, na tvoje cesty bude žiariť svetlo. 29 Lebo Boh ponižuje pyšného; ale pomáha človeku pokorného pohľadu; 30 zachraňuje nevinného muža; i ty budeš zachránený, keď budeš mať čisté ruky.