Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Jób neobviňuje ľudí za svoje utrpenie

1 Nato sa Jób ujal slova a povedal:
2 Počúvajte dobre moje slovo a nech mi je to útechou z vašej strany! 3 Dovoľte mi, nech prehovorím, keď dohovorím, môžete sa vysmievať. 4 Či sa ja ponosujem ľuďom? Prečo nesmiem byť netrpezlivý? 5 Obráťte sa ku mne, užasnite a položte si ruku na ústa! 6 Keď pomyslím na to, som v rozpakoch, telo mi zachvacuje hrôza.

Práve hriešnikom sa často dobre vodí

7 Prečo ostávajú bezbožníci nažive? Dosahujú vysoký vek, ba aj zbohatnú.
8 Ich potomstvo spolu s nimi pevnie za ich života a ich výhonky pred ich zrakom. 9 Ich domy sú pokojné bez strachu a Božia palica nie je nad nimi. 10 Ich býk oplodňuje a nikdy nezlyhá, krava sa im telí a nikdy nezvrhne. 11 Svojich chlapcov voľne vypúšťajú ako ovce, ich deti tancujú. 12 Spievajú pri bubne a citare, veselia sa pri zvuku píšťaly. 13 Svoje dni trávia v blahobyte a v pokoji zostúpia do podsvetia. 14 Bohu však vravia: Odstúp od nás, nechceme vedieť o Tvojich cestách! 15 Čím je Všemohúci, aby sme Mu slúžili, a čo osoží, ak budeme na Neho naliehať? 16 Či ich šťastie nie je v ich rukách? Rada bezbožných mi je ďaleká.

Trest by mal stihnúť hriešnika osobne

17 Koľkokrát vyhasne svieca bezbožných a príde na nich nešťastie? Koľkokrát dáva Boh záhubu za údel vo svojom hneve,
18 takže sú ako slama vo vetre, ako pleva, ktorú víchrica odnáša? 19 Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov? Nech jemu samému odplatí, aby si to uvedomil. 20 Nech jeho vlastné oči uvidia jeho skazu a nech on pije z hnevu Všemohúceho. 21 Lebo čo mu záleží na jeho dome, keď je už po ňom, keď počet jeho mesiacov je už odstrihnutý. 22 Môže človek učiť múdrosti Boha, ktorý súdi aj najvyššie bytosti? 23 Jeden umiera v plnej sile, celkom bezstarostne a v pokoji, 24 jeho válovy sú plné mlieka, jeho kosti napájané dreňou. 25 Druhý umiera so zatrpknutou dušou, lebo neužil blaho. 26 Spolu budú ležať v prachu a červy ich pokryjú. 27 Poznám ja vaše myšlienky i zámery, čo proti mne strojíte. 28 Lebo hovoríte: Kde je dom šľachticov a kde je stan, v ktorom bývajú bezbožní? 29 Nepýtali ste sa tých, čo precestúvajú, a nevšímali ste si ich príklady, 30 že zlý býva ušetrený v deň nešťastia a zachránený v deň hnevu? 31 Kto mu však do očí povie, ako sa správal, a kto mu odplatí, čo robil? 32 Odnesú ho do hrobu a nad mohylou budú držať stráž. 33 Sladké sú mu hrudy jamy, a za ním pôjdu všetci ľudia, a bezpočetní ho už predišli. 34 Ako ma chcete tešiť márnosťou? Z vašich odpovedí ostáva len klam.