Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Cófar druhý raz odmieta Jóbovu reč

1 Nato sa Cófar Naamátsky ujal slova a povedal:
2 Na to mi moje myšlienky odpovedajú, preto je vzrušené moje srdce. 3 Počujem karhanie, ktoré ma uráža, a moje presvedčenie núti ma odpovedať.

Radosť hriešnikov sa končí hanbou

4 Nevieš to oddávna, odkedy bol človek postavený na zem,
5 že jasot vinníkov trvá krátko a radosť bezbožných je len na okamih? 6 Aj keď jeho povýšenosť stúpne po nebesá a jeho hlava dotýka sa nebies, 7 zahynie navždy ako jeho vlastný výkal; tí, čo ho videli, povedia: Kde je? 8 Odletí ako sen, takže ho nenájdu, zmizne ako nočná vidina. 9 Oko, ktoré ho zhliadlo, už ho neuzrie, a nezočí ho už ani jeho obydlie. 10 Jeho synovia budú hľadať priazeň núdznych a jeho ruky musia vrátiť jeho bohatstvo. 11 Jeho kosti sú plné mladistvej sily, no tá si s ním ľahne do prachu. 12 Hoc mu zlo sladko chutí v ústach a skryje si ho pod jazykom, 13 ak si ho aj šetrí a nepustí ho, ba drží si ho v ďasnách: 14 jedlo sa mu zmení v útrobách, žlčou vretenice bude v jeho vnútri. 15 Pohltal bohatstvo, ale vyvráti ho, Boh mu ho vyženie z brucha. 16 Sať bude vreteničí jed a usmrtí ho jazyk zmije. 17 Nech sa nekochá v riekach oleja ani v potokoch medu a smotany. 18 Vráti svoj zisk a neprehltne ho, nebude plesať nad bohatstvom získaným výmenou. 19 Lebo utláčal a opúšťal bezmocných, uchvátil dom, ktorý nepostavil.

Boží hnev zničí majetok hriešnikov

20 Pretože nevedel uspokojiť vlastné brucho, nezachráni sa ani tým, čo mu je najmilšie.
21 Nikto neunikol jeho pažravosti, preto jeho blaho nepotrvá. 22 V plnom dostatku bude v úzkych, celá moc biedy doľahne naň. 23 Keď si bude chcieť naplniť brucho, Hospodin zošle naňho páľu svojho hnevu a spustí naňho dážď svojich striel. 24 Ak ujde pred železným pancierom, prestrelí ho bronzový luk. 25 Oštep mu vyjde chrbtom a blesk žlčníkom, hrôza ho zachváti. 26 Úplná tma je preňho pripravená, strávi ho oheň, čo nik nerozdúchal; zle obíde aj ten, čo sa zachráni v jeho stane. 27 Nebesá odhalia jeho vinu, i zem povstane proti nemu. 28 Výnos jeho domu pôjde do cudziny, rozleje sa v deň Jeho hnevu. 29 Toto je pre bezbožníka údel od Boha, to je dedičstvo od Boha za jeho reč.