Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Cófar druhý raz odmieta Jóbovu reč

1 Nato sa Cófar Naamátsky ujal slova a povedal:
2 Na to mi moje myšlienky odpovedajú, preto je vzrušené moje srdce. 3 Počujem karhanie, ktoré ma uráža, a moje presvedčenie núti ma odpovedať.

Radosť hriešnikov sa končí hanbou

4 Nevieš to oddávna, odkedy bol človek postavený na zem,
5 že jasot vinníkov trvá krátko a radosť bezbožných je len na okamih? 6 Aj keď jeho povýšenosť stúpne po nebesá a jeho hlava dotýka sa nebies, 7 zahynie navždy ako jeho vlastný výkal; tí, čo ho videli, povedia: Kde je? 8 Odletí ako sen, takže ho nenájdu, zmizne ako nočná vidina. 9 Oko, ktoré ho zhliadlo, už ho neuzrie, a nezočí ho už ani jeho obydlie. 10 Jeho synovia budú hľadať priazeň núdznych a jeho ruky musia vrátiť jeho bohatstvo. 11 Jeho kosti sú plné mladistvej sily, no tá si s ním ľahne do prachu. 12 Hoc mu zlo sladko chutí v ústach a skryje si ho pod jazykom, 13 ak si ho aj šetrí a nepustí ho, ba drží si ho v ďasnách: 14 jedlo sa mu zmení v útrobách, žlčou vretenice bude v jeho vnútri. 15 Pohltal bohatstvo, ale vyvráti ho, Boh mu ho vyženie z brucha. 16 Sať bude vreteničí jed a usmrtí ho jazyk zmije. 17 Nech sa nekochá v riekach oleja ani v potokoch medu a smotany. 18 Vráti svoj zisk a neprehltne ho, nebude plesať nad bohatstvom získaným výmenou. 19 Lebo utláčal a opúšťal bezmocných, uchvátil dom, ktorý nepostavil.

Boží hnev zničí majetok hriešnikov

20 Pretože nevedel uspokojiť vlastné brucho, nezachráni sa ani tým, čo mu je najmilšie.
21 Nikto neunikol jeho pažravosti, preto jeho blaho nepotrvá. 22 V plnom dostatku bude v úzkych, celá moc biedy doľahne naň. 23 Keď si bude chcieť naplniť brucho, Hospodin zošle naňho páľu svojho hnevu a spustí naňho dážď svojich striel. 24 Ak ujde pred železným pancierom, prestrelí ho bronzový luk. 25 Oštep mu vyjde chrbtom a blesk žlčníkom, hrôza ho zachváti. 26 Úplná tma je preňho pripravená, strávi ho oheň, čo nik nerozdúchal; zle obíde aj ten, čo sa zachráni v jeho stane. 27 Nebesá odhalia jeho vinu, i zem povstane proti nemu. 28 Výnos jeho domu pôjde do cudziny, rozleje sa v deň Jeho hnevu. 29 Toto je pre bezbožníka údel od Boha, to je dedičstvo od Boha za jeho reč.