Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Cófar druhý raz odmieta Jóbovu reč

1 Nato sa Cófar Naamátsky ujal slova a povedal:
2 Na to mi moje myšlienky odpovedajú, preto je vzrušené moje srdce. 3 Počujem karhanie, ktoré ma uráža, a moje presvedčenie núti ma odpovedať.

Radosť hriešnikov sa končí hanbou

4 Nevieš to oddávna, odkedy bol človek postavený na zem,
5 že jasot vinníkov trvá krátko a radosť bezbožných je len na okamih? 6 Aj keď jeho povýšenosť stúpne po nebesá a jeho hlava dotýka sa nebies, 7 zahynie navždy ako jeho vlastný výkal; tí, čo ho videli, povedia: Kde je? 8 Odletí ako sen, takže ho nenájdu, zmizne ako nočná vidina. 9 Oko, ktoré ho zhliadlo, už ho neuzrie, a nezočí ho už ani jeho obydlie. 10 Jeho synovia budú hľadať priazeň núdznych a jeho ruky musia vrátiť jeho bohatstvo. 11 Jeho kosti sú plné mladistvej sily, no tá si s ním ľahne do prachu. 12 Hoc mu zlo sladko chutí v ústach a skryje si ho pod jazykom, 13 ak si ho aj šetrí a nepustí ho, ba drží si ho v ďasnách: 14 jedlo sa mu zmení v útrobách, žlčou vretenice bude v jeho vnútri. 15 Pohltal bohatstvo, ale vyvráti ho, Boh mu ho vyženie z brucha. 16 Sať bude vreteničí jed a usmrtí ho jazyk zmije. 17 Nech sa nekochá v riekach oleja ani v potokoch medu a smotany. 18 Vráti svoj zisk a neprehltne ho, nebude plesať nad bohatstvom získaným výmenou. 19 Lebo utláčal a opúšťal bezmocných, uchvátil dom, ktorý nepostavil.

Boží hnev zničí majetok hriešnikov

20 Pretože nevedel uspokojiť vlastné brucho, nezachráni sa ani tým, čo mu je najmilšie.
21 Nikto neunikol jeho pažravosti, preto jeho blaho nepotrvá. 22 V plnom dostatku bude v úzkych, celá moc biedy doľahne naň. 23 Keď si bude chcieť naplniť brucho, Hospodin zošle naňho páľu svojho hnevu a spustí naňho dážď svojich striel. 24 Ak ujde pred železným pancierom, prestrelí ho bronzový luk. 25 Oštep mu vyjde chrbtom a blesk žlčníkom, hrôza ho zachváti. 26 Úplná tma je preňho pripravená, strávi ho oheň, čo nik nerozdúchal; zle obíde aj ten, čo sa zachráni v jeho stane. 27 Nebesá odhalia jeho vinu, i zem povstane proti nemu. 28 Výnos jeho domu pôjde do cudziny, rozleje sa v deň Jeho hnevu. 29 Toto je pre bezbožníka údel od Boha, to je dedičstvo od Boha za jeho reč.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk