Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Jób odmieta výčitky priateľov

1 Vtedy sa Jób ujal slova a povedal:
2 Dokedy ma chcete sužovať a drviť slovami? 3 Už po desiaty raz ma tupíte, nehanbíte sa mi ubližovať. 4 Keby som bol vskutku poblúdil, moje poblúdenie zostane na mne.

Jób cíti, že pôvodcom jeho utrpenia je Boh

5 Ak sa vskutku chcete nado mňa vypínať a mojou potupou dôvodiť proti mne,
6 vedzte, že Boh mi ukrivdil a že On ma obtočil svojou sieťou. 7 Ja kričím: Násilie! No odpoveď nedostávam; o pomoc volám, ale právo niet. 8 Zatarasil mi cestu, takže nemôžem prejsť, na moje chodníky rozostlal tmu. 9 Vyzliekol ma z mojej cti a z hlavy mi zložil korunu. 10 Zbúral ma zo všetkých strán, takže musím odísť, vyvrátil moju nádej ako strom. 11 Jeho hnev vzplanul proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 12 Jeho oddiely spoločne prichádzajú, zbudovali svoje cesty proti mne a utáborili sa vôkol môjho stanu.

Jób opustený Bohom i ľuďmi

13 Vzdialil odo mňa mojich bratov a moji známi sa mi odcudzili.
14 Moji príbuzní ma opustili, moji známi zabudli na mňa. 15 Hostia môjho domu a moje služobnice ma pokladajú za cudzinca, v ich očiach som sa stal cudzozemcom. 16 Zavolám na sluhu, ani mi neodpovie; musím ho prosiť vlastnými ústami. 17 Môj dych je protivný aj mojej žene a zapácham aj svojim súrodencom. 18 Aj deti mnou pohŕdajú, len čo chcem povstať, hovoria proti mne. 19 Protivím sa všetkým dôverným priateľom; a tí, ktorých som miloval, sa mi odvracajú. 20 Už som len kosť a koža, zachránil som sa len svojimi ďasnami.

Triumf viery aj v opustenosti

21 Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, priatelia, lebo sa ma dotkla ruka Božia.
22 Prečo ma prenasledujete ako Boh? Mojím telom sa nenasýtite. 23 Kiežby napísali moje slová, kiežby ich zaznačili do knihy 24 železným rydlom a olovom a za svedka vyryli do skaly. 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 26 I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, 27 ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom. 28 Ak hovoríte: Ako ho budeme prenasledovať a v ňom nájdeme podstatu sporu - 29 sami sa bojte meča, lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje Sudca.