Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Jób odmieta výčitky priateľov

1 Vtedy sa Jób ujal slova a povedal:
2 Dokedy ma chcete sužovať a drviť slovami? 3 Už po desiaty raz ma tupíte, nehanbíte sa mi ubližovať. 4 Keby som bol vskutku poblúdil, moje poblúdenie zostane na mne.

Jób cíti, že pôvodcom jeho utrpenia je Boh

5 Ak sa vskutku chcete nado mňa vypínať a mojou potupou dôvodiť proti mne,
6 vedzte, že Boh mi ukrivdil a že On ma obtočil svojou sieťou. 7 Ja kričím: Násilie! No odpoveď nedostávam; o pomoc volám, ale právo niet. 8 Zatarasil mi cestu, takže nemôžem prejsť, na moje chodníky rozostlal tmu. 9 Vyzliekol ma z mojej cti a z hlavy mi zložil korunu. 10 Zbúral ma zo všetkých strán, takže musím odísť, vyvrátil moju nádej ako strom. 11 Jeho hnev vzplanul proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 12 Jeho oddiely spoločne prichádzajú, zbudovali svoje cesty proti mne a utáborili sa vôkol môjho stanu.

Jób opustený Bohom i ľuďmi

13 Vzdialil odo mňa mojich bratov a moji známi sa mi odcudzili.
14 Moji príbuzní ma opustili, moji známi zabudli na mňa. 15 Hostia môjho domu a moje služobnice ma pokladajú za cudzinca, v ich očiach som sa stal cudzozemcom. 16 Zavolám na sluhu, ani mi neodpovie; musím ho prosiť vlastnými ústami. 17 Môj dych je protivný aj mojej žene a zapácham aj svojim súrodencom. 18 Aj deti mnou pohŕdajú, len čo chcem povstať, hovoria proti mne. 19 Protivím sa všetkým dôverným priateľom; a tí, ktorých som miloval, sa mi odvracajú. 20 Už som len kosť a koža, zachránil som sa len svojimi ďasnami.

Triumf viery aj v opustenosti

21 Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, priatelia, lebo sa ma dotkla ruka Božia.
22 Prečo ma prenasledujete ako Boh? Mojím telom sa nenasýtite. 23 Kiežby napísali moje slová, kiežby ich zaznačili do knihy 24 železným rydlom a olovom a za svedka vyryli do skaly. 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 26 I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, 27 ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom. 28 Ak hovoríte: Ako ho budeme prenasledovať a v ňom nájdeme podstatu sporu - 29 sami sa bojte meča, lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje Sudca.