Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Hriešnik sa sám vrhá do záhuby

1 Nato sa Bildad Šúachský ujal slova a povedal:
2 Dokedy chcete robiť prekážky slovám? Uvažujte, a potom hovorme! 3 Prečo nás pokladáte za dobytok, prečo sme vo vašich očiach nečistí? 4 Či kvôli tebe, ktorý sa roztŕhaš vo svojom hneve, má spustnúť zem a skalné bralo pohnúť sa zo svojho miesta? 5 Vinníkovi predsa zhasne svetlo, nezažiari plameň jeho ohňa. 6 Svetlo stemnie v jeho stane a jeho svieca nad ním zhasne. 7 Skrátia sa jeho rázne kroky a jeho vlastný zámer privedie ho k pádu. 8 Lebo vlastné nohy ho ženú do siete a nad priepadliskom bude chodiť. 9 Osídlo ho chytí za pätu a slučka ho pevne stiahne. 10 Povraz je preň skrytý na zemi a na chodníku je pasca naňho. 11 Prízraky ho desia zo všetkých strán a stíhajú ho krok za krokom. 12 Jeho silu umorí hlad a skaza po jeho boku je istá. 13 Nemoc rozožiera jeho kožu, prvorodený syn smrti rozožiera jeho údy. 14 Vytrhnutý bude zo svojho bezpečného stanu, ženie ho to ku kráľovi hrôz.

Pamiatka i potomstvo hriešnika vyhynie

15 V jeho stane býva to, čo mu je cudzie, na jeho príbytok sypú síru.
16 Odspodu schnú mu korene, odvrchu vädnú konáre. 17 Jeho pamiatka vyhynie zo zeme a nebude mať mena vo verejnosti. 18 Zo svetla ho strčia do tmy, vyženú ho zo sveta. 19 V jeho ľude neostane po ňom výhonok ani potomok, nikto, kto by ho prežil v jeho bydlisku. 20 Nad jeho posledným dňom užasnú na Západe, a ľudí na Východe hrôza pochytí. 21 Hej, tak to býva s príbytkami zlých a s miestom toho, kto nepozná Boha.