Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Elífaz obviňuje Jóba z hriešnej namyslenosti

1 Nato sa Elífaz Témanský ujal slova a povedal:
2 Či môže múdry odpovedať vedomosťou zo vzduchu a naplniť si brucho východným vetrom? 3 Obhajovať sa nevhodnou rečou a slovami, ktoré mu neosožia? 4 Dokonca ty aj bázeň Božiu rušíš, zmenšuješ zbožnosť pred Bohom. 5 Lebo tvoja neprávosť poučuje tvoje ústa a volíš si jazyk chytrákov. 6 Vlastné ústa ťa obviňujú, nie ja, a tvoje pery svedčia proti tebe. 7 Narodil si sa azda ako prvý človek, prišiel si na svet prv ako pahorky? 8 Načúval si v rade Božej a tam si vzal múdrosť na seba? 9 Čo takého vieš, čo by sme my nevedeli? Chápeš i to, čo by nám bolo cudzie? 10 Aj medzi nami sú šediví a starci, vekom starší ako tvoj otec. 11 Primálo ti je Božia útecha a slovo, ktoré znelo k tebe nežne? 12 Prečo ťa unáša tvoje srdce a prečo miháš očami tak, 13 že proti Bohu obraciaš svojho ducha a z úst vypúšťaš také slová? 14 Čo je človek, aby mohol zostať čistý, a ten, kto sa zrodil zo ženy, aby bol spravodlivý? 15 Veď Boh ani svojim svätým nedôveruje, ani nebesá nie sú dosť čisté v Jeho očiach, 16 tým menej ten, kto je ohavný a skazený, muž, ktorý pije neprávosť ako vodu.

Elífazovo učenie o hriešnikoch

17 Chcem ťa poučiť, počuj ma! Vyrozprávam, čo som videl,
18 čo hlásali múdri ľudia a čo ich otcovia nezatajili, 19 keď len im samým bola daná krajina a cudzinec ešte nechodil pomedzi nich. 20 Vinník sa každý deň chveje strachom, násilníkovi je vymedzený počet rokov. 21 Strašidelné hlasy znejú mu v ušiach, v čase pokoja príde naň zhubca. 22 Neverí, že sa vráti z temnosti; je predurčený meču. 23 Blúdiac hľadá chlieb. Kde je? Vie, že mu je pripravený tmavý deň. 24 Straší ho súženie a premáha ho úzkosť ako kráľ, čo chystá sa na útok, 25 lebo vystrel ruku proti Bohu a pred Všemohúcim robil sa silákom. 26 Beží proti Nemu s vypätou šijou a so svojimi hrubými vypuklými štítmi. 27 Len svoju tvár pokryl vlastným tukom a svoje boky obložil sadlom; 28 býval v rozborených mestách, v domoch, kde nikto nemal bývať, ktoré sú určené na rumovisko. 29 Nezbohatne a jeho imanie neobstojí, ani jeho klas sa k zemi skláňať nebude. 30 Neunikne temnosti, plameň vysuší jeho výhonok a jeho kvet zhynie vo vetre. 31 Nech neverí v márnosť! Bude sklamaný, lebo odmenou mu bude márnosť. 32 Predčasne bude zoťatý a jeho ratolesť sa nerozzelená. 33 On ako vinič zhodí svoje hrozno nezrelé a zvrhne svoj kvet ako oliva. 34 Lebo spoločenstvo bohaprázdnych bude neplodné a oheň strávi stany úplatkárov. 35 Počnú trápenie, porodia nešťastie, ich lono donosí len klam.