Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 Ajhľa, všetko som to videl na vlastné oči, počul som na vlastné uši a pochopil som to. 2 Čo vy viete, to aj ja viem, nie som menejcenný popri vás. 3 Ale ja chcem hovoriť so Všemohúcim a túžim hájiť sa pred Bohom. 4 Vy však pravdu klamom zatierate, šarlatánski lekári ste vy všetci. 5 Keby ste aspoň celkom umĺkli, počítalo by sa vám to za múdrosť. 6 Počúvajte, prosím, moju obranu a pozorujte námietky mojich perí. 7 V prospech Boha chcete hovoriť prevrátenosť a kvôli Nemu chcete vravieť klam? 8 Jemu chcete chytať stránku, alebo za Boha viesť spor? 9 Bude dobré, ak vás preskúma; oklamať Ho chcete, ako klamete človeka? 10 Iste vás prísne potrestá, ak chcete tajne chytať stránku. 11 Nepredesí vás Jeho dôstojnosť a strach z Neho nepadne na vás? 12 Vaše spomienky sú podobenstvá do popola písané, vaše obranné valy sú hlinené valy. 13 Nuž umĺknite, nech ja prehovorím, nech príde na mňa čokoľvek. 14 Vezmem si telo do zubov a život svoj si vezmem do dlaní. 15 Nech ma aj zabije, iné nečakám, len svoje cesty chcem obhajovať pred Ním. 16 Už to mi poslúži k spáse, že bohaprázdny nesmie prísť pred Neho. 17 Počúvajte dobre moju reč, pripusťte si k sluchu moje vysvetlenie. 18 Ajhľa, predkladám svoju záležitosť, viem, že budem v práve. 19 Kto môže viesť so mnou spor? Lebo čoskoro umĺknem a skonám. 20 Len dve veci mi poskytni, potom sa nebudem skrývať pred Tebou: 21 Odtiahni odo mňa svoju ruku a hrôza z Teba nech ma nestraší. 22 Potom volaj, a ja odpoviem, alebo ja budem hovoriť, a Ty mi odpovedz! 23 Koľko mám vín a hriechov? Vyrátaj mi môj priestupok a hriech! 24 Prečo si skrývaš tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa? 25 Či zaviate lístie strašíš a prenasleduješ suchú slamu, 26 že mi predpisuješ trpkosti a do dedičstva dávaš viny mojej mladosti, 27 že moje nohy dávaš do klady, striehneš na všetky moje cesty a medze kladieš stopám mojich nôh? 28 Človek sa predsa rozpadne ako práchnivina, sťa rúcho, ktoré rozožrali mole.