Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

50. kapitola

Proti Babylonii

1 Slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Babylonii a proti Chaldejsku prostredníctvom proroka Jeremiáša:
2 Oznamujte medzi národmi a hlásajte; zdvihnite koruhvu, hlásajte, nič nezatajte, hovorte: Podmanený je Babylon, na hanbu vyšiel Bél, zlomený je Marduk, na hanbu vyšli jeho obrazy, polámané sú jeho modly. 3 Lebo tiahne proti nemu národ zo severu, ktorý obráti na púšť jeho krajinu, takže nebude v ňom nikto bývať, od človeka po zvieratá všetko ujde, odíde. 4 V oných dňoch a v tom čase - znie výrok Hospodinov - prídu spoločne Izraelci a Júdejci, pôjdu v neustálom plači a hľadať budú Hospodina, svojho Boha. 5 Budú sa pýtať na cestu k Sionu, obrátia k nemu svoju tvár: Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou. 6 Môj ľud bol strateným stádom; ich pastieri ich zavádzali, viedli ich do vrchov, putovali z vrchu na pahorky, zabudli na miesto svojho odpočinku. 7 Ktokoľvek ich našiel, požieral ich, a ich protivníci hovorili: Nepreviníme sa, lebo hrešili proti Hospodinovi, príbytku spravodlivosti a nádeji svojich otcov. 8 Ujdite z Babylonu, vyjdite z Chaldejska, buďte ako barani pred stádom! 9 Lebo, hľa, vzbudzujem a privádzam proti Babylonu zbor veľkých národov zo severnej krajiny; i zoradia sa proti nemu a odtiaľ ho podmania. Ich šípy sú ako zdatný hrdina, ktorý sa naprázdno nevracia. 10 Chaldejsko bude korisťou, nasýtia sa všetci, ktorí ho plienia - znie výrok Hospodinov. 11 Len sa tešte, len jasajte, vy, ktorí lúpite moje dedičstvo! Len poskakujte ako teľce na zeleni, erdžite ako žrebce! 12 Vo veľkej hanbe je vaša matka, pýri sa tá, čo vás zrodila. Hľa, poslednou bude medzi národmi, suchou púšťou a stepou. 13 Pre hnev Hospodinov nebude obývaná, pustatinou bude skrz naskrz. Užasne každý, kto prejde popri Babylone, posmešne zasyčí nad jeho všetkými ranami. 14 Zoraďte sa zo všetkých strán proti Babylonu, všetci lukostrelci, ostreľujte ho, nešetrite šípmi, lebo sa proti Hospodinovi prehrešil. 15 Kričte na poplach proti nemu zo všetkých strán! Poddal sa, padli jeho piliere, zrúcané sú jeho hradby, lebo to je pomsta Hospodinova. Pomstite sa na ňom, urobte s ním, ako on robieval! 16 Vyhubte z Babylonu rozsievačov i tých, čo sa kosáka chytajú v čase žatvy! Pred vražedným mečom každý sa obráti k svojmu ľudu a každý ujde do svojej krajiny! 17 Izrael je zahnaná ovca, ktorú levy vyplašili. Prvý ho požieral kráľ asýrsky, a teraz naposledy babylonský kráľ Nebúkadnecar mu ohlodal kosti. 18 Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, potrestám babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho. 19 Izrael však navrátim na jeho nivy a pásť sa bude na Karmeli i v Bášáne a sýtiť sa bude na Efrajimskom pohorí i v Gileáde. 20 Za oných dní a v tých časoch - znie výrok Hospodinov - vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. 21 Vytiahni proti Merátajimu a proti obyvateľom Pekódu! Vraždi, podrob ich kliatbe skrz-naskrz - znie výrok Hospodinov - a vykonaj všetko, ako som ti prikázal! 22 Vojnová vrava je v krajine a veľká skaza! 23 Aké rozbité a dolámané je kladivo celej zeme! Ako sa stal predmetom úžasu Babylon medzi národmi! 24 Nastavil som ti osídlo a chytil si sa, Bábel, ani si nevedel o tom. Dopadli ťa a chytili, lebo si začal boj s Hospodinom. 25 Hospodin otvoril svoju zbrojnicu a vybral zbrane svojho hnevu, lebo je to práca Pána, Hospodina mocností, v Chaldejsku. 26 Poďte proti nemu od všetkých končín, otvorte jeho sýpky, navŕšte ho ako hromady obilia, podrobte ho kliatbe, nech nič nezvýši z neho. 27 Pobite mu všetky jeho junce; nech idú na jatku! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich trestu. 28 Hlas utečencov z Babylonu má oznámiť na Sione pomstu nášho Boha, Hospodina, pomstu za Jeho chrám. 29 Zvolajte mnohých proti Babylonu, všetkých lukostrelcov. Utáborte sa proti nemu, nech nikto neunikne z neho! Odplaťte mu podľa jeho skutkov, urobte s ním všetko, čo on robieval. Lebo bol spupný proti Hospodinovi, proti Svätému Izraela. 30 Preto jeho mládenci padnú na jeho námestiach a všetci jeho bojovníci zahynú v onen deň - znie výrok Hospodinov. 31 Ajhľa, ja som proti tebe, ty vtelená spupnosť - znie výrok Pána, Hospodina mocností - lebo prišiel tvoj deň, čas tvojho trestu. 32 Potkne sa spupnosť, padne a nikto ju nepostaví. Založím oheň v jeho mestách, ten strávi celé jeho okolie. 33 Takto vraví Hospodin mocností: Utláčaní sú synovia Izraela a spolu s nimi synovia Júdu. Tí, čo ich zajali, držia ich pevne, nechcú ich prepustiť. 34 Ale ich Vykupiteľ je mocný, volá sa Hospodin mocností. On iste povedie ich spor, aby dal odpočinutie zemi a znepokojil babylonských občanov. 35 Meč na Chaldejcov - znie výrok Hospodinov - a na obyvateľov Babylonu i na jeho kniežatá a mudrcov! 36 Meč na jeho veštcov, aby sa zbláznili; meč na jeho hrdinov, aby sa zľakli. 37 Meč na jeho kone a vozy, na všetku zberbu uprostred neho; nech budú ako ženy. Meč na jeho poklady, nech sú vylúpené. 38 Meč na jeho vody, nech vyschnú, lebo je krajinou tesaných bôžikov; pri strašidelných modlách sa šalejú. 39 Preto tam bude bývať stepná zver so šakalmi, a pštrosy budú v ňom bývať. Nikdy nebude už osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. 40 Ako vtedy, keď Boh vyvrátil Sodomu, Gomoru a jej susedné mestá - znie výrok Hospodinov - nebude tam nikto bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor. 41 Ajhľa, prichádza ľud zo severu, veľký národ a mnohí králi; dvíhajú sa od najkrajnejších končín zeme, 42 chopia sa kuše a kopije, ukrutní sú, nepoznajú zmilovanie; ich hlas hučí ako more, nesú sa na koňoch, do chlapa vystrojení do boja proti tebe, dcéra Bábel. 43 Babylonský kráľ počul správu o nich, ochabli mu ruky, zachvátila ho úzkosť, kŕče ako rodičku. 44 Ajhľa, ako lev vystupuje z jordánskej húšte na stále zelené pastviny, tak ich odtiaľ v okamihu zaženiem a ustanovím tam svojho vyvoleného. Veď, kto je ako ja a kto ma vezme na zodpovednosť? A kto je pastierom, ktorý by obstál predo mnou? 45 Preto čujte radu Hospodinovu, ktorú chystá proti Babylonu, a Jeho úmysly, ktoré má proti Chaldejsku. Veru, odvlečú ich, - aj najbiednejšie kusy stáda - veru, aj vlastná pastva sa zhrozí nad nimi. 46 Na hlas: Podmanený je Bábel! zatrasie sa zem a jeho krik bude počuť medzi národmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk