Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Proti Filištíncom

1 Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, ako faraón porazil Gazu.
2 Takto vraví Hospodin: Ajhľa, vody stúpajú od severu a stávajú sa strhujúcou riekou, zaplavia krajinu, i to, čo ju napĺňa, mesto i obyvateľov v ňom. Ľudia budú volať o pomoc a kvíliť bude každý obyvateľ krajiny. 3 Pre hlasný dupot kopýt jeho koní, pre hrmot jeho vozov, rachot jeho kolies otcovia sa neobzrú o svojich synov, lebo ich ruky ochabnú 4 pre deň, čo príde zničiť všetkých Filištíncov, vyhubiť aj posledných pomocníkov Týru a Sidónu. Lebo Hospodin zničí Filištíncov, ten zvyšok ostrova Kaftór. 5 Gaza oplešivela, umĺkol Aškelón; ty zvyšok Anákovcov, dokedy si budeš robiť krvavé zárezy? 6 Ach, meč Hospodinov, dokedy sa neuspokojíš? Stiahni sa do svojej pošvy, odpočiň si, utíš sa! 7 Akože môže mať pokoj? Veď Hospodin dal meču príkaz proti Aškelónu a proti morskému pobrežiu, tam ho poslal.