Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Napomenutie a útecha Bárúchovi

1 Slovo, ktoré prorok Jeremiáš hovoril Bárúchovi, synovi Nérijovmu, keď písal tieto slová do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho:
2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o tebe, Bárúch: 3 Povedal si: Beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie. 4 Povedz mu: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, čo som vystaval, rúcam, a čo som zasadil, vytrhávam, to jest celú moju krajinu. 5 Ty si žiadaš veľké veci. Nežiadaj si, lebo, hľa, privediem pohromu na každé telo - znie výrok Hospodinov - ale tvoj život ti ponechám ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.