Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Výzva Sionu k prijatiu spásy

1 Prebuď sa, prebuď sa, obleč svoju silu, Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvätné! Lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý.
2 Stras zo seba prach, povstaň, ty zajatý Jeruzalem; uvoľni putá na svojom hrdle, ty zajatá dcéra Sion! 3 Lebo takto vraví Hospodin: Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. 4 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Aššúr utláčal. 5 Ale teraz, čože tu mám robiť? - znie výrok Hospodinov - veď môj národ bol bez príčiny uchvátený; tí, ktorí ho ovládli, sa chvália - znie výrok Hospodinov. A moje meno ustavične, stále je v pohŕdaní. 6 Preto môj ľud spozná v onen deň moje meno; pretože ja som povedal: Tu som! 7 Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. 8 Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne hlásajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. 9 Vypuknite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. 10 Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. 11 Preč, preč! Vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi neho, očistite sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo. 12 Ale nevychádzajte náhlivo, neodchádzajte behom; lebo Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.

Trpiaci služobník Hospodinov

13 Ajhľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný.
14 Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná - 15 tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.